Vicepreședinta raionului dna Tatiana Lazar a participat astăzi, 04 decembrie,  la ședința Consiliului raional consultativ al probațiunii Ungheni cu genericul „Mecanismul de lucru intersectorial, conform planului privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire și combatere  a fenomenului infracțional precum și victimizarea copiilor în raionul Ungheni” .

La ședință au fost prezenți  reprezentanți ai  IP Ungheni, Direcției  Generale  Asistență socială  și protecția familiei Ungheni, Procuraturii Ungheni și Primăriei Ungheni.

Ordinea de zi a inclus câteva chestiuni:

1.Delicvența juvenilă și prevenirea acesteia, programele probaționale derulate în cadrul biroului, raportul de evaluare psiho-socială a bănuitului minor și rolul acestuia la etapa presentițială. (raportor  Irina Șișcanu, șef al Biroului de probațiune Ungheni)

2.Răspunderea contravențională și penală a minorilor.

3.Delicvența și abandonul școlar în rândurile tinerilor în mun. Ungheni.

4.Acțiuni întreprinse de către Consiliul raional Ungheni în privința minorilor delicvenți și a familiilor acestora.

5.Numărul dosarelor intentate și evaluarea acestora în cadrul Procuraturii Ungheni.

6.Implicarea asistentului social comunitar în cadrul familiilor cu copii delicvenți.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului