Un Centru regional de gestionare integrată a deşeurilor solide urmează să fie amplasat lîngă s. Florițoaia Nouă, raionul Ungheni şi o staţie de transfer a deşeurilor – în s. Nişcani, raionul Călăraşi.

Prin urmare, peste 260 mii de locuitori din raioanele Călărași, Nisporeni și Ungheni vor beneficia de servicii mai bune în domeniul managementul deșeurilor.

În acest context, la data de 12 iulie, curent , la Ungheni a avut loc  Şedinţa  consultativă pentru prezentarea proiectului  Memorandumului de înțelegere  privind elaborarea  Studiului de fezabilitate și evaluarea impactului asupra mediului pentru crearea sistemului integrat de maganement al deșeurilor  solide din  Zona Ungheni, Călărași și Nisporeni.

 Memorandumul urmează să fie semnat în viitorul apropiat de către părțile implicate:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor,  Ministerul Mediului ,  Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ ), Consiliile Raionale Ungheni, Călărași și Nisporeni,  primăria Floriţoaia Veche (r. Ungheni) și primăria  Nişcani (r. Călărași). 

Conform calendarului propus  de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), studiul de fezabilitate se planifică a fi finalizat în luna decembri 2016, iar  analiza impactului asupra mediului – pînă în martie 2017, după care se va purcede la etapa de proiectare.