În conformitate cu Planul Managerial al Direcției Educație pentru anul curent, astăzi, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni a avut loc ședința cu managerii instituțiilor școlare din raion. Consfătuirea a fost moderată de către doamna Iulia Pancu, șefa Direcției Educație, care a prezentat subiectele ce vor fi puse în discuție, stabilite în planul managerial.

În cadrul acestei întâlniri, s-a abordat următoarea ordine de zi:

1. Impactul controlului intern asupra rezultatelor învățării: Managerii școlari Bodrug Irina, Lapteacru Lilia și Antoniuc Maria au adus în prim-plan atât evaluarea impactului controlului intern asupra performanțelor elevilor, cât și soluțiile identificate pentru atingerea obiectivului de a îmbunătăți calitatea procesului de învățământ în instituțiile pe care le conduc.

2. Rezultatele Olimpiadei Raionale: Un subiect important a fost și prezentarea rezultatelor Olimpiadei Raionale de către doamna Popa Olga, șefa adjunctă a Direcției Educație. Aceste rezultate demonstrează angajamentul fiecărui cadru didactic de a recunoaște și promova excelența în rândul elevilor pe care-i ghidează.

3. Implementarea acordurilor de colaborare/parteneriat: Managerii școlari Andrușca Sergiu, Vrabie Zinaida, Bambuleac Adrian, Franchevici Ludmila și Dereș Rodica au prezentat rezultatele referitoare la implementarea acordurilor de colaborare și parteneriat în instituțiile lor. Aceste parteneriate sunt fundamentale pentru consolidarea relațiilor între școli și comunitățile lor.

Prezent la ședință a fost și domnul Deonisie Ternovschi, președintele raionului Ungheni, care și-a exprimat determinarea de a oferi un real suport instituțiilor în vederea atragerii cât mai multor fonduri extrabugetare necesare pentru dezvoltare.