Astăzi, 21 noiembrie, a avut loc ședința cu managerii școlari, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la organizarea și desfășurarea tezelor semestriale;
  2. Cu privire la oportunitățile de activitate extrașcolară și extracurriculară în școlile de circumscripție;
  3. Serviciile de suport prestate tinerilor de către Centrul Raional de Tineret Ungheni;
  4. Activități organizate de Centrul Raional de Asistență și Performanță Educațională;
  5. Chestiuni curente.