Preşedintele raionului Ungheni şi alţi 30 președinți de raioane s-au întîlnit vineri, 11 aprilie la Casa Guvernului cu Prim-ministrul Iurie Leancă pentru a discuta despre domeniile ocrotirii sănătății şi protecţiei sociale şi finanţelor.          

 

Printre subiectele-cheie abordate în cadrul întrevederii pe care Prim-ministrul Iurie Leancă a avut-o vineri cu președinții de raioane au fost cele privind îmbunătățirea nivelului de dotare cu utilaj medical modern a Centrelor Medicilor de Familie, alocarea surselor financiare pentru procurarea medicamentelor pentru persoanele din grupurile vulnerabile și lipsa cadrelor medicale în zonele rurale ale țării.

La eveniment au participat ministrul Sănătății, Andrei Usatîi, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, directorii CNAM și CNAS. Ministrul Sănătății a menționat că, pe parcursul anului trecut, în toată țara au fost renovate și construite aproape 90 de Centre de sănătate. Andrei Usatîi a subliniat că, din luna mai a anului curent, toți cetățenii din Republica Moldova vor putea beneficia, în caz de necesitate, de serviciul medical de urgență Aviasan, care acum este dotat cu un elicopter sanitar. Acesta va putea ajunge la pacient în mod operativ, chiar și în cele mai greu accesibile zone ale țării.

O altă problemă discutată în cadrul ședinței ține de majorarea listei medicamentelor compensate și a spectrului de asistență medicală prestată populației. Cu referire la dotarea cu utilaj medical a Centrelor Medicilor de Familie, s-a menționat că acest proces va fi asigurat inclusiv cu implicarea asistenței externe. Prim-ministrul Iurie Leancă a menționat că problema lipsei cadrelor medicale în zonele rurale necesită o abordare complexă, iar Guvernul va veni, în curând, cu o soluție în acest sens.

Valentina Buliga a vorbit despre reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului, dezvoltarea și menținerea serviciilor sociale, prin prisma descentralizării administrative și financiare, măsurile de protecție avute în vedere pentru familiile cu copii, prestațiile și serviciile sociale precum și prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului.

În intervenția sa, președintele raionului Ungheni a adresat întrebările cu privire la domeniul social dnei ministru Buliga – modificări la Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, argumentînd că legea în cauză nu prevede responsabilizarea părinților față de proprii copii, copii sunt lăsați fără supraveghere, de aceea intervenim să ajustați Legea sus numită. O altă întrebare la acest capitol ține de Serviciul asistență comunitară. Astfel în localitățile unde locuiesc peste 3000 de cetățeni este deservit de un singur asistent social, care nu poate face față volumului mare de lucru. Ultima întrebare pe domeniul social acordată dnei ministru a vizat Legea nr 133 cu privire la ajutorul social – este necesar de prevăzut ca beneficiarii de ajutor social să fie implicați la munca în comunitate.

Întrebările la capitolul sănătate adresate de președintele raionului au vizat construcția și utilarea modernă a Secției patomorfologice, cadrele medicicale absente în unele localități, dotarea cu aparat radiodiagnostic digital, deoarece aparatul actual are uzura de 100%.

Astfel miniștrii vizați de aceste solicitări ale președintelui raionului, au menționat că ele vor fi examinate și se vor expune cît mai curînd.

Președinții de raioane vor avea asemnea şedinţe lunar.