Astăzi, 20 martie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat şedinţa de instruire cu  autorităţile administraţiei  publice locale din raionul Ungheni cu participarea reprezentanţilor din cadrul Ministerului Economiei Republicii Moldova, şi anume dna Svetlana Ţurcanu, şef Secţie politici, comerţ interior din cadrul Ministerului Economiei şi domnul Alexandru Sava, expert USAID, reprezentanţi ai Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat,

               

 

              

 

               

       La şedinţă au fost invitaţi de altfel  reprezentanţi ai APL I din raion şi reprezentanţi ai structurilor desconcentrate ca, Centrul de Sănătate Publică Ungheni, Direcţia pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Situaţii Excepţionale, IFS Ungheni, dar şi şefii direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional Ungheni.

      Doamna Svetlana Ţurcanu s-a expus asupra Reglementărilor de stat a activităţii comerciale interne şi rolul APL în autorizarea şi buna desfăşurare a activităţii comerciale şi de prestări servicii în teritoriul administrat, iar reprezentanţii serviciilor desconcentrate menţionate mai sus au relatat depsre modalitatea de eliberare a actelor permisive de funcţionare şi propuneri pentru consolidarea mecanismului de interacţiune şi comunicare dintre instituţiile de stat abilitate să supravegheze domeniul vizat.

     Ţinem să menţionăm, că la nivel de raion, de către Secţia economie şi reformă, este instituit un grup de lucru pentru monitorizarea şi efectuarea controlului privind respectarea regulilor de comercializare a produselor şi serviciilor din raion.

    Scopul desfăşurării acestei şedinţe este de a fortifica  colaborarea dintre Ministerul Economiei si APL de nivel I si II, iar pentru viitorul cel mai apropiat se preconizează o masă rotundă care va viza Agenţii economici din domeniul comerţului şi este palanificat de altfel şi organizarea unor cursuri de calificare profesională în acest domeniu.