Astăzi, 5 decembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința de instruire cu reprezentanții APL de nivelul I și II cu următoarea ordine de zi:

  • Cu privire la implementarea art.77 al Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală
  • Cu privire la procedura de examinare a petițiilor
  • Cu privire la procedura contenciosului administrativ conform prevederilor Codului administrativ
  • Cu privire la stabilirea contravenției de către Șeful Oficiului.