La 4 februarie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința de lansare a planului de integrare a serviciilor la nivel comunitar extins până în iunie 2020  „Sporirea accesului persoanelor cu BNT  și vârstnicilor la servicii integrate ( zona Cula, Todirești și Pîrlița)”, în cadrul proiectului „Viață sănătoasă. Reducerea poverii bolilor netransmisibile” , finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) , cu participarea dlui Vasile Lupu, vicepreședinte al raionului Ungheni, dlui Tudor Rădeanu, șef al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei, dnei  Tatiana Dnestrean, expert servicii integrate/servicii sociale în cadrul proiectului, dnei Lucreția Bolotovici, șef al Serviciului asistență socială comunitară.

În cadrul ședinței a fost prezentat planul de integrare al serviciilor la nivel comunitar extins 2019-2020,  rezultatele evaluării necesităților persoanelor cu BNT din zona Cula, s-a discutat modalitatea de preluare a recomandărilor din evaluare.