În baza Hotărârii de Guvern Nr. 212 din 12.04.2023, ,,Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023”, Consiliul raional Ungheni a emis Dispoziția nr.58-02/1-5 din 20.04.2023 ,,Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023”.

Astfel, astăzi, 28 aprilie, comisia s-a convocat în vederea organizării și monitorizării subiectului menționat.

Vicepreședinta raionului, dna Tatiana Lazar a prezentat nota informativă cu descrierea atribuțiilor fiecărui serviciu vizat.

Șefa Direcției educație, dna Iulia Pancu a moderat și a expus aspectele din actele normative emise, cu informarea despre procesul organizatoric și cu privire la alocarea surselor financiare planificate cu destinație specială pentru odihna de vară a copiilor.

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului