În cadrul Consiliului raional Ungheni s-a întrunit Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate, cu privire la revizuirea plasamentului copiilor în Serviciul social Asistență parentală profesionistă.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost expuse următoarele subiecte:

1. Serviciul Asistență parentală profesionistă, aprobarea plasamentelor;

2. Tutela, curatela;

3. Revizuirea competențelor APP;

4. Cu privire la plățile din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii din cadrul proiectului ,,Acțiuni de calitate pentru familii reziliente”.

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului