Asociația Obștească „FĂCLIA” în parteneriat cu Consiliul raional Ungheni  implementează, în perioada 2021-2022, în raioanele Ungheni și Cahul proiectul „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, desfășurat în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Proiectul are ca scop abilitarea femeilor supraviețuitoare ale violenței în familie din raioanele Ungheni și Cahul pentru a avea acces la oportunitățile de angajare în câmpul muncii și a se implica în activități generatoare de venituri. Pentru a realiza acest scop va fi dezvoltat un Model de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței.

În acest context, astăzi, 25 iunie, vicepreședinta raionului, dna Tatiana Lazar,  a participat la ședința de lucru a Grupului Local de Experți privind ocuparea femeilor din raionul Ungheni în format online.

 

Pe agenda de lucru au fost expuse subiectele anexate:

 

10.00 – 10.10 Cuvânt de salut

Angela Ciocîrlan, președinte Asociația „FĂCLIA”, manager de proiect

Tatiana Lazăr, vicepreședinte al raionului Ungheni, coordonator al GLE Ungheni

 

10.10 – 10.20   Grupul Local de Experți Ungheni – co-creator al Modelului de incluziune socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței

 

10.20 – 10.35 Cercetarea cu privire la contextul local și identificarea măsurilor eficiente de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței din cele 12 localități țintă din raioanele Ungheni și Cahul

 

10.35 – 10.55 Cartografierii entităților locale care oferă servicii de asistență și suport pentru supraviețuitoarele ale violenței în bază de gen din raioanele Cahul și Ungheni

 

10.55 – 11.15 Cluburile pentru femei – spațiu prietenos pentru femei

 

11.15 – 11.30 Concluzii și pașii următori

 

 

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului