Pe data de 1 martie, anul curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, şefii centrelor de sănătate autonome şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului.

S-au pus în discuție următoarele chestiuni: cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru anul 2015, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, raportor Alexandru Brînză, vicepreședintele raionului Ungheni; cu privire la expertiza bazinelor acvatice şi măsurile întreprinse pentru mărirea securităţii edificiilor hidrotehnice, raportor Dumitru Sasu, șef-adjunct Direcție situații excepționale; cu privire la execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2015, raportor Ion Filimon, șef Direcţie venituri, Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni.

La început de ședință doamna Ludmila Guzun, peședintele raionului Ungheni, a felicitat pe cei prezenți cu venirea primăverii: ”Vă doresc multă sănătate, pace și liniște în suflet. Mărțișoarele pe care le-am prins în pieptul celor apropiați să ne aducă numai bucurii  pe parcursul întregului an!”

După care, într-o atmosfera oficiala, au fost înmînate 20 diplome de gratitudine agenţilor economici şi meşterilor  populari, care au reprezentat raionul Ungheni în cadrul expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova„. Vă mulțumim  sincer pentru colaborare şi promovare a imaginii raionului, vă doresc  multe succese şi prosperitate în activitate. Consiliul raional Ungheni va fi şi în continuare partenerul de bază care va  susţine şi va promova producătorii locali”, a menționat Ludmila Guzun, preşedintele raionului.

La capitolul situații excepționale Dumitru Sasu, șef-adjunct Direcție situații excepționale, a cominicat că în raion s-a început arderea vegetației uscate, ceea ce  crește riscul producerii incendiilor; s-a depistat și s-a evacuat o muniție din cel de-al doilea Război Mondial.

Centrul raional sănătate publică a informat despre diminuarea incidenței gripei sezoniere  și a infecțiilor respiratorii acute.  Sper ca în perioada cît instituțiile preuniversitare sînt în vacanță, să se diminueze riscul îmbolnăvirilor, a declarat Raisa Popovici, medic-șef Centrul raional sănătate publică Ungheni.

Președintele persoanelor în etate din raionul Ungheni, Constantin Zugravu, , a vorbit despre rolul și locul oamenilor în etate în societatea civilă. A solicitat primarii să intervină în crearea Sfatului înțelepților, care ar putea să ajute în rezolvarea problemelor sociale, după cum se practică  în alte țări. Sîntem o rezervă de 15 mii de oameni în etate în raionul Ungheni, intelectuali în vîrsta, dispuși să facă voluntariat. Folosiți această rezervă! a declarat domnul Constantin Zugravu.

Trecînd nemijlocit la ordinea de zi, în raportul  său cu privire la expertiza bazinelor acvatice şi măsurile întreprinse pentru mărirea securităţii edificiilor hidrotehnice, Dumitru Sasu, șef-adjunct Direcție situații excepționale, a atras atenția asupra situației alarmante a bazinelor acvatice din raionul Ungheni:”Iazurile nu sint administrate conform cu legislația; nici un bazin acvatic nu dispune de pasaport, de titlu de stat de folosire a apelor; nu sînt executate măsurile de protecție a bazinelor; iazul Delia din or. Ungheni este într-o stare critică; an de an nivelul apelor din bazine scade!”

Sugerez să facem o ședință comună a Direcției situații excepționale cu specialiștii de la Apele Moldovei și proprietarii bazinelor acvatice din raion, în cadrul căreia vom putea discuta în detaliu aceste probleme, a intervenit Ludmila Guzun, preşedintele raionului.

La rîndul său Ion Filimon, Şef Direcţie venituri, Casa teritorială de asigurări sociale Ungheni, a vorbit despre execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat în anul  2015 și  a adus la cunoștința celor prezenți faptul că datoria angajatorilor la  1 ianuarie 2016 fata de Casa teritorială din raion este de 3,5 milioane lei. Mai sînt agenți economici care achită salariile fară achitări în bugetul de stat!

Contrubuțiile sînt  de fapt pensile și salariile angajaților, ceea ce este un lucru foarte important. Au de suferut cetățenii, de aceea trebuie să intervenim prin toate mijloacele legale posibile întru recuperarea acestor datorii,  a declarat președintele raionului Ungheni la final de ședință.