Marţi, 7 aprilie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului, condusă de vicepreşedintele raionului, domnul Petru Langa.

Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:

1.    Cu privire la activitatea Centrului de Servicii NEXUS Ungheni

2.    Cu privire la efectuarea lucrărilor agricole de primăvară

3.   Cu privire la asigurarea necesarului de seminţe şi material săditor de calitate.

Pînă a se trece nemijlocit la chestiunile de pe ordinea de zi, şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate au raportat activitatea desfăşurată pînă în prezent. Astfel:

Inspectoratul de Poliţie Ungheni, ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul primului trimestru al anului  2015 pe teritoriul raionului Ungheni, au fost înregistrate în total 186 infracţiuni comparativ cu 198 înregistrate în perioada analogică a anului precedent, atestându-se o descreştere a nivelului criminalităţii cu – 6,06 %.

Din numărul total de infracţiuni înregistrate, au fost trimise procurorului cu rapoarte privind finalizarea urmăririi penale   106 cauze penale ceia ce constituie 57 %.

Au fost trimise în instanţa de judecată 41 cauze penale.

Din numărul total de infracţiuni după gravitate au fost înregistrate:                        

                excepţional de grave – o infracţiune;

     deosebit de grave3 infracţiuni: Referitor la infracţiunile excepţional de grave şi deosebit de grave în toate cazurile autorii sunt identificaţi.

                grave – 20 infracţiuni.

     mai puţin grave şi uşoare –162 infracţiuni.

       Avînd în vedere că se apropie Sfintele Sărbători Pascale, IP Ungheni menţionează că au fost emise  planurile respective şi dispoziţii în baza cărora în adiacentul lăcaşelor sfinte din raionul şi oraşul Ungheni, precum şi în adiacentul cimitirelor au fost numite persoane responsabile de asigurarea şi menţinerea securităţii publice.

    Reţelele electrice, S.A.”Red-Nord” Ungheni, dl Ilie Ciocan, ne informează că se lucrează în regim normal, cu mici probleme întîmpinate în zilele de 3 şi 4 aprilie, cînd, din cauza rafalelor de vînt puternic, a fost deconectat curentul electric din mai multe localităţi, dar problema a fost soluţionat operativ. Ca informaţie, dl Ciocan anunţă că, începînd cu luna aprilie curent, bonurile de plată pentru serviciile electrice vor fi repartizate la domiciliu de către Poşta Moldovei, iar numărul nou al dispeceratului Red-Nord este: 2-91-05.

      Central de Sănătate Publică Ungheni, domnul Viorel Bradu, ţine să ne informeze asupra importanţei alimentelor pe care le consumăm chiar de Ziua Mondială a Sănătăţii, 7 aprilie, care, în acest an, se desfăşoară cu genericul: “Siguranţa alimentelor”. Dumnealui vine cu îndemnul pentru toţi cetăţeni de a manifesta maximă atenţie şi grijă în alegerea alimentelor în ajunul Sărbătorilor Pascale. Tot dumnealui ne aduce la cunoştinţă un fapt deloc îmbucurător, şi anume creşeterea considerabilă a numărului cazurilor noi de tuberculoză înregistrate de la începutul anului 2015, 43 la număr. Din păcate, la acest capitol, raionul Ungheni se situează în topul primelor raioane cu număr mare a cazurilor de tuberculoză înregistrate. În acest context, se intervine cu rugămintea către primarii comunelor şi satelor de a lua măsurile necasare pentru informarea populaţiei şi pentru prevenirea acestei infecţii. Tuberculoza este tratabilă, nu ezitaţi de a vă adresa la medic în cel mai scurt timp de la apariţiai tusei. Ceea ce ne bucură în schimb este micşorarea cazurilor infecţiilor virale respiratorii.

     Inspecţia Ecologică Ungheni, domnul Grigore Vlas, subliniază importanţa acţiunii de salubrizare iniţiată odată cu terminarea sezonului rece şi în ajunul Sfintelor Sărbători Pascale. Tot domnii primari sunt rugaţi de a intervene în exterminarea gunoiştelor stihiinice neautorizate din localităţi, ce s-au format în ultima perioadă, în caz contrar vor fi aplicate amenzile corespunzătoare.

      

     Trecînd nemijlocit la ordinea de zi, domnul Adrian Cheptonar, director Centrul de servicii NEXUS, realizează un rezumat al activităţii Centrului în raionul Ungheni. La cele relatate de dumnealui, scopul Centrului respectiv este de a ajuta migranţii din raionul Ungheni de a migra pregătiţi şi de a reveni acasă mulţumiţi. În urma analizei Centrului, migranţii moldoveni cîştigă bine şi  economisesc bine. NEXUS ajută moldovenii să-şi atingă obiectivele lor personale legate de migraţie – de la faza dinaintea plecării pînă la reîntoarcere – printr-o platformă integrată şi orientată pe piaţă care le va oferi informaţii specializate, asistenţă individuală şi soluţii concrete din partea partenerilor NEXUS. La moment, NEXUS activează în 3 zone ale ţării şi anume, Chişinău, Ungheni, Cahul şi Edineţ, cu intenţii de extindere şi în afara ţării. Pentru mai multe informaţii asupra activităţii Centrului de Servicii NEXUS, vă invităm să vizitaţi saitul oficial: www.nexusnet.md .

        

    Cu o informaţie utilă şi importantă pentru raionul Ungheni şi nu numai vine vicepreşedintele raionului, dna Iulia Pancu, referitor la ideea creării unui Centru educaţional profesional în oraşul Ungheni. Acest proiect este la moment la etapă de idee, dar cu sprijin intern şi extern va devein realizabil. Se vorbeşte despre un centru cu o formă arhitecturală realizată întru totul după asemănarea podului renumit din oraşul Ungheni, proiectat de marele Gustav Eiffel. Centru va avea menirea de a pregăti specialişti profesionişti de talie internaţională mai ales în domeniul tehnic. Vor avea posibilitatea să fie instruiţi absolvenţii instutuţiilor şcolare cu profil tehnic, dar şi tinerii cu dizabilităţi. La spusele doamnei vicepreşedinte, administraţia publică locală va acorda tot sprijinul şi suportul necesar în realizarea acestui obiectiv.

     

În notă informativă privind efectuarea lucrărilor agricole de primăvară, Direcţia agricultură şi alimentaţie, domnul Viorel Scutaru ne aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu programul de producere pentru anul 2015, s-a preconizat însămânţarea şi ulterior producerea următoarelor suprafeţe:            

    

Ø   Orz de primăvară – 225 ha;

Ø   Ovăz – 12 ha;

Ø   Porumb boabe –11792 ha;

Ø   Fasole – 36 ha;

Ø   Mazăre – 24 ha,;

Ø   Sfecla de zahăr – 571 ha;

Ø   Floarea soarelui – 8674 ha;

Ø   Soia – 496 ha;

Ø   Cartofi – 71 ha;

Ø   Legume total – 775 ha.

         Activitatea producătorilor agricoli este direcţionată la efectuarea calitativă a lucrărilor de primăvară. S-au efectuat lucrări de conservare a umidităţii în sol cît şi pregătirea patului germinativ pe o suprafaţă de circa 18450 ha.

La ziua de azi avem semănate:

Ø  orz de primăvară – 6 ha

Ø  floarea soarelui – 130 ha

 

Mazărea din cauza stocului nerealizat nu va fi însămînţată.

    La capitolul asigurării cu material semincer, fertilizanţi şi motorină circa 80 % , din agenţi economici s-au aprovizionat cu seminţe, 20 % sunt în faza de negocieri cu prestatorii de servicii privind achiziţia de seminţe de floarea-soarelui şi porumb.

          Direcţia pentru siguranţa alimentelor, menţionează că toate rezervele de seminze deţinute la moment de agenţii economici pentru semănatul de primăvară au fost suspuse controlului în laboratorul direcţiei pentru determinarea facultăţii germenative, umiditate, impurităţi, greutate specific. În total au fost verificate 467,6 tone seminţe, dintre care doar 3 tone de ovăz din roada anului 2013 au fost găsite necondiţionate. În privinţa asigurării cu seminţe a sectorului privat, pe teritoriul raionului Ungheni, funcţionează 5 magazine agricole.

      La finele şedinţei, vicepreşedintele raionului, domnul Petru Langa amulţumit tuturor pentru operativitate şi a adus sincere felicitări în ajun de Sfinte Sărbători Pascale.