Marţi, 05 august curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, a avut loc şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii din aparatul preşedintelui raionului cu următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la evaluarea rezultatelor campaniei de recoltare “Seceriş-2014”

2.    Cu privire la respectarea legislaţiei şi normelor de protecţiei a muncii.

3.    Cu privire la implementarea proiectului de eficienţă energetică prin Programul MoREEFF.

 

      Pînă la examinarea chestiunilor din ordinea de zi, au fost prezentate informaţii operative despre situaţiile din domeniile administrate.

      Astfel, dl Constantin Murguleţ, şef adjunct al IP Ungheni, a adus la cunoştinţă faptul că, în decurs de 7 luni, în raionul Ungheni au avut loc 503 infracţiuni, din care 329 de cauze au fost trimise la procuratură, iar 134 în judecată. Cazuri grave au fost 4 la numări şi toate au fost descoperite. Cu părere de rău, numărul omorurilor este în creştere faţă de anul trecut, 3 anul acesta şi unul anul trecut. Nici situaţia jafurilor nu este una îmbucurătoare. Anul trecut au fost înregistrate 10, iar în acest an o creştere semnificativă, 15 cazuri.

                      

            Dl Iurie Gurdiş, şef adjunct DSE Ungheni, subliniază faptul că pe parcusrsul lunii iulie au fost înregistrate 35 de situaţii excepţionale, la 26 din care echipa a intervenit, în celelalte cazuri, nu a fost necesar. Cu părere de rău, şi aici ne confruntăm cu o creştere a cazurile de înnec, 6 anul acesta, faţă de 2 anul trecut. În acest context, dl Gurtiş vine cu un apel către toţi primarii satelor şi comunelor. să asigure toate bazinele acvatice cu mijloace speciale, necesare evitării acestor tragedii.

Domnul preşedinte Iurie Toma, atrage atenţia că, în acest scop, va fi instutuit un grup de lucru, care se va deplasa la toţi proprietarii de iazuri pentru a evalua barajele de protecţie, corectitudinea achitării taxelor, existenţa măsurilor de protecţie.

                    

            Situaţia reţelelor electrice din raion a fost prezentată de dl Ilie Ciocan, director S.A.!Red Nord,” Ungheni. Dlui ne aduce la cunoştinţă că se lucrează în mod normal, probleme majore nu sunt sunt înregistrate. La moment, colaboratorii lucrează în comuna Pîrliţa unde au fost fost schimbate 4 posturi de transformator, cu o valoare în jur de 3 mln lei.

            Dl Ciocan, vine cu un mesaj către toţi cetăţenii raionului Ungheni, şi anume faptul că, de la 1 iulie curent, în cadrul S.A.”Red Nord” Ungheni, a fost creat un CallCenter, pentru îmbunătăţirea relaţiei furnizor-client. Numerele de telefon au ramas aceleaşi, la care cetăţenii pot telefona în vederea soluţionării problemelor.

            

            Dna Rodica Lupu, preşedintele Consiliului Teritorial Interramural al Sindicatelor, Ungheni, vine cu un mesaj de mulţumire pentru toţi cei implicaţi în organizarea odihnei de vară a copiilor. La tabăra “ProSănătatea”, din Ungheni, de exemplu s-au odihnit în jur de 525 de copii, care au ramas foarte mulţumiţi şi încîntaţi de perioada de odihnă. De asemenea, dnei ţine să mulţumească colaboratorilor din cadrul IP Ungheni, DSE Ungheni, pentru o serie de activităţi desfăşurate în comun, în urma cărăra copii au avut ce învăta.

         

            Informaţia dlui Viorel Scutaru, şeful Direcţiei Agricultură şi alimentaţie, se referă la situaţia secerişului pentru anul 20014. Astfel, Campania de recoltare a cerealelor este practic încheiată, campanie foarte reuşită pentru acest an, fără incidente majore, cu excepţia ploilor care au perturbat puţin ritmul şi termenul de recoltare.

Cerealele de prima grupă, în acesrt au au fost recoltate pe următoarele suprafeţe:

       Grîu de toamnă – 9367 ha

       Orz de toamnă – 637 ha

       Orz de primăvară – 468 ha

       Ovăz – 39 ha

La recoltare au fost antrenate 81 de combine, şi la moment sunt treierate circa 95% din suprafaţe.

            Dna Rodica Bezuglov, şef Inspecţia teritorială de muncă Ungheni, afirmă că, în raport cu anii precedenţi, Inspecţia muncii pentru acest an a depistat mai puţine cazuri de angajare ilegală a persoanelor mai tinere de 18 ani. S-au depistat doar 2 cazuri de atragere de muncă ilegală a minorilor şi anume la comercializarea băuturilor tari şi a ţigărilor. În acest sens, de către inspectorii de muncă au fost emise prescripţii în care se conţin circa 62 de măsuri şi acţiuni de remediere a deficienţelor, abaterilor şi încălcărilor depistate, inclusiv şi prescripţii de retragere din muncă a minorilor antrenaţi în condiţii proscrise. Anumite proceduri de inspecţie, menite să asigure aplicarea legislaţiei, au fost utilizate de către inspectorii de muncă şi pe parcursul activităţii. Printre acestea se înscriu: acţiuni de prevenire – 65; sensibilizare – 165; informare – 6 (prin organizarea cursurilor de instruire în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii muncii), consultare – peste 50 de persoane.

               

            Dl Vitalie Prepeleac, şef adjunct al Direcţiei administrare fiscală, şef al Secţiei administrarea contribuabililor din cadrul IFS Ungheni, aduce la cunoştinţă situaţia asupra nivelului scăzut de colectare a impozitelor pe proprietate. Astfel, dlui se adresează dlor primari ai satelor şi comunelor, pentru a acţiona în scopul îmbunătăţirii acţiunii respective.

                           

            

            Dra Ludmila Ursatiev, şefa Secţiei economie şi reformă, aduce la cunoştinţă despre instituirea unui grup de lucru pentru efectuarea controlului privind respectarea regulilor de comercializare a produselor şi serviciilor din raion, care a fost instituit prin dispoziţia preşedintelui raionului nr.58-02/1-5 din 20.03.2014.

 Membrii grupului de lucru fac parte din următoarele instituţii: Consiliul raional Ungheni, Centrul sănătate publică, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, UCOOP Ungheni şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, din raza cărora sînt supuse controlului unităţile de comerţ.

 Drept obiective majore ale grupului dat sînt dezvoltarea calităţii activităţilor comerciale şi de prestări servicii, asigurarea protecţiei consumatorilor, prin evaluarea situaţiei în prezent în acest domeniu, informarea agenţilor economici cu privire la regulile de comercializare a produselor şi serviciilor şi de funcţionare a comercianţilor, asistenţă autorităţilor publice locale de nivelul I.

   

În cadrul şedinţei de astăzi, au fost prezentate beneficiile implementării proiectului de eficienţă energetică prin Programul MoREEFF de către administratorul programului, dna Natalia Zadorojnaia.

Acet program este un mecanism de finanţare elaborat de Banca Europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare, colpetat cu un fond de granturi oferit de Uniunea Europeană şi Guvernul Suediei prin care se creditează proiecte de eficineţă energetică în sectorul rezidenţial din Moldova. Prin acest program,se poate lua un credit şi să fie investit în tehnologii energo-eficiente care vor contribui la reducerea facturilor şi la sporirea confortului casei proprietarului. După prezentare, dnei a împărţit pliantele informative pentru date de contact şi informaţii mai ample.

    

Şedinţa a fost finalizată pe o notă pozitivă cu felicitări şi omagii cu ocazia zilei de naştere pentru dl primar al comunei Pîrliţa, Ion Bejan. Dl preşedinte Iurie Toma, a adresat urări de bine, sănătate, succese în activitate, multă răbdare şi pasiune în munca pe care o desfăşoară ca primar, iar tuturor celor prezenţi, o săptămînă şi o lună reuşită, cu rezultate bune.