Pe data de 05 aprilie, anul curent,  în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfușurat ședința de lucru a președintelui raionului  cu șefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii orașelor, comunelor, satelor și funcționarii publici din aparatul președintelui raionului, cu următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la  efectuarea lucrărilor agricole de primăvară;

2.    Cu privire la asigurarea cu necesarul de semințe și material săditor de calitate.

La început de ședință, Blișceac Oleg, Șef DSE Ungheni a prezentat o scurtă informație privind situațiile excepționale de pe teritoriul raionului Ungheni. După care, Ludmila Guzun, președintele raionului Ungheni, a felicitat colaboratorii DSE Ungheni cu ocazia zilei Salvatorului.

”Permiteți-mi sa vă adresez sincere felicitări cu ocazia zilei Salvatorului, asigurîndu-vă de aprecierea, respectul și gratitudinea noastră faţă de profesionalismul şi dăruirea de care daţi dovadă în munca pe care o desfăşuraţi”, a menționat președinta.

Lăcusta Serghei, vicepreședintele raionului Ungheni, a prezentat un raport succint  privind încorporarea tinerilor din raionul Unghnei în serviciul militar.

În raportul său cu privire la efectuarea lucrărilor agricole de primăvară, Scutaru Viorel, șef Direcție agricultură  și alimentație, a vorbit despre rezerva de umiditate și suprafețele însămînțate. La care, președinta raionului Ungheni, a îndemnat primarii să depună eforturi comune în vederea micșorării suprafețelor neprelucrate din raion.

În ceea ce privește asigurarea cu necesarul de semințe și material săditor de calitate, s-a expus Sergiu Timofti, șef adjunct Direcția raională de Siguranță a alimentelor. Acesta a atenționat pe cei prezenți despre constatarea reducerii suprafețelor  culturilor care îmbogățesc solul cu azot: mazăre și lucernă, acestea fiind  buni premergători pentru culturile de toamnă. Un alt semnal de alarma este extinderea culturilor care aduc profit imediat: porumb și floarea soarelui, dar cultivarea acestora  an de an degradează solul. O altă problemă stringentă abordată este lipsa materialului săditor autohton, astfel materialul săditor de floarea soarelui și porumb sînt importate din Franța și Olanda. Sergiu Timofti  a îndemnat producătorii locali să  verifice certificatele de calitate și proviniență a materialului săditor la cumpărare.

În acest context, Ludmila Guzun, a intervenit cu propunerea de a identifica producătorii locali  de material săditor pentru școlarizarea acestora pe timp de iarnă și a îndemnat pe cei prezenți să depună eforturi comune pentru susținerea producătorilor autohtoni în vederea  soluționării deficitului de material săditor autohton.

După finalizarea ședinței de lucru, s-a desfășurat  ședința de totalizare a activității OT Ungheni al Cancelariei de Stat pentru anul 2015, la care au fost invitați: președintele și vicepreședinții raionului Ungheni; presedintele raionului Călărași, Artene Sergiu; vicepreședintele raionului Nisporeni, Verdeș Ghenadie; secretarul General – adjunct al Guvernului RM, Valentin Guznac;  ministru consul al Biroului consular al României din or. Ungheni, Petru Lițiu; primarul comunei Prisăcani  Romania,  Chirilă Constantin.

Pentru detalii accesați linkul:

http://cancelaria.gov.md/ro/content/s-desfasurat-sedinta-de-totalizare-activitatii-oficiului-teritorial-ungheni-al-cancelariei