Astăzi, 3 noiembrie curent, condusă de vicepreşedintele raionului domnul Alexandru Brînză, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi şefii instituţiilor medico-sanitare, cu următoarea ordine de zi:

       Cu privire la mersul capmaniei de recoltare a culturilor tîrzii, pregătirea solului, semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble

       Cu privire la măsurile interprinse pentru realizarea programului teritorial de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015

Pentru început, Ungheni-Gaz, domnul Ion Vişnevschi, menţionează că oraşul şi raionul sunt asigurate cu gaz în dependenţă de temperatura de afară, iar situaţii ieşite din comun nu au fost înregistrate.

Centrul de Sănătate Publică, domana Raisa Popovici, ne aduce la cunoştinţă că situaţia epidemiologică din raion în mare parte este sub control. La Gimnaziul din Frăsîneşti, Măcăreşti a fost înregistrat primul caz de hepatită virală A în acest an. În acest caz, dumneaei ne asigură că vor fi luate toate măsurile necesare, inclusiv administrarea vaccinurilor.

Referitor la aprovizionarea instituţiilor şcolare şi preşcolare cu agent termic, Direcţia Educaţie, doamna Iulia Pancu, ne aduce la cunoştinţă că toate instituţiile şcolare şi preşcolare din raion, începînd cu ziua de ieri, 2 noiembrie, au pornit procesul de încălzire. Copiii, au revenit în aceste zile din vacanţa de toamnă, şi procesul educaţional derulează conform programului.

Şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, domnul Viorel Scutaru, a prezentat succinct subiectul vizitei în România, judeţul Suceava în cadrul unui proiect ce vizează utilizarea experienţei europene pentru combaterea eroziunii solului. Proiectul respectiv este implementat de Ucraina, iar Moldova şi România sunt parteneri. Planul cadastral ce prezintă informaţii ample referitor la procentajul de eroziune a solului pentru raionul Ungeni se află la Serviciul cadastru şi relaţii funciare, domnul Ion Popov. În acest context, primarii care sunt cointeresaţi de acest subiect se pot adresa.

Tot la aspetul eroziunii solului a fost expusă o problemă stringent ăpentru raionul Ungheni, şi anume defrişarea pădurii în zona luncii Prutului. La moment au fost tăiaţi mai mulţi arbori, ceea ce cauzează eroziunea solului. În această ordine de idei, domnul Grigore Vlas, şef Inspecţia Ecologică Ungheni aduce la cunoştinţă că această decizie a fost luată în urma evaluării unei comisii. Această decizie fiind luată din motivul că un arbore mare, după ani, căzînd în rîu, poate provoca anumite daune. Astfel se explică defrişarea acestei zone.

La capitolul ecologie, domnul Vlas atrage atenţia către primarii localităţilor avînd în vedere că este perioada cînd la gospodăriile cetăţenilor se face ordine şi se dă foc frunzelor căzute. Acest astect este unul negativ avînd în vedere gradul de poluare a aerului.

La capitolul anunţuri, Secţia economie şi reformă, dna Ludmila Ursatiev, aduce la cunoştinţă primarilor prezenţi despre necesitatea unei colaborări şi conlucrări în cadrul funcţionării Biroului Comun de Informaţii şi Servicii. Tot dumneaiei ne anunţă că în data de 4 noiembrie curent, în incinta Camerei de Comerţ şi Industrie Ungheni, începînd cu ora 10:00 se va desfăşura seminarul ”Noile prevederi ale cadrului legal cu privire la achiziţiile publice. Modificări şi similitudini”. Sunt invitaţi responsabilii de achiziţiile publice, primarii cît şi agenţii economici.

Trecînd nemijlocit la ordinea de zi, cu privire la îndeplinirea Programului Naţional Teritorial Ungheni de profilaxie şi combatere a Diabetului Zaharat Mold Diab 2011-2015, domnul Mihail Serbianu, medic Spitalul Raional Ungheni, ne aduce la cunoştinţă că problema combaterii diabetului zaharat reprezintă pentru Republica Moldova, pentru raionul Ungheni în deosebi, o problemă stringent atît medicală cît şi social-economică prin creşterea numărului de bolnavi cu diabet, modificarea structurii morbidităţii, afectarea tinerilor şi a copiilor cu pierderea capacităţii de muncă, invalidizare şi mortalitate prematură.

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în anul 2025, numărul bolnavilor de diabet zaharat în lume va constitui circa 380 milioane, crescînd şi dublindu-se cu fiecare deceiu. Această maladie reprezintă una din cauzele principale de invalidizare precoce a populaţiei. Numărul total al persoanelor ce suferă de această boală în Republica Modova se apropie de cifra 100.000.

Programul Naţional cuprinde un şir de măsuri organizatorice, financiare şi medicale. Se întreptind un şir de acţiuni de derulare a acestui program.

Este important şi necesar în acest sens de a se face transmis mesajul Organizaţiei Internaţionale ce activează în domeniul diabetului “Cunoaşteţi semnele alarmante ale diabetului”, ce susţine ca fiecare membru al societăţii să cunoască particularităţile acestei patologii, în special la copii şi adolescenţi, de a atrage atenţia asupra complicaţiilor diabetului, supravegherea persoanelor din grupa de risc. La momentul actual, în raionul Ungheni figurează un număr de 2195 de bolnavi de zahăr diabet.

Cu privire la mersul campaniei de recoltare a culturilor tîrzii, pregătirea solului, semănatul culturilor de toamnă, vicepreşedintele raionului, domnul Serghei Lacusta, ne adcue la cunoştinţă că, din punct de vedere climacteric, anul agricol 2014-2015 a fost unul nu prea favorabil pentru agricultură. Cu toate acestea, o mare parte din agenţii economici din sfera agricolă a raionului afirmă că au reuşit să scoată cheltuielile, ceea ce deja este un lucru îmbucurător. Rezultatele obţinute sunt desigur mai mici decît cele obţinute în anii cu condiţii cliaterice favorabile, dar totuşi necătînd la acest aspect nu putem afirma că am avut un an agricol compromis ca 2007 sau 2012.

Situaţia recoltării este următoarea:

     Floarea soarelui : pe o suprafaţă de 9827 ha, recoltate 15723 tone

       Sfecla de zahăr: de pe 516 ha, recoltate 15480 tone

       Porumb: de pe 12702 ha, recoltate 45727 tone

       Cartof: de pe 74 ha, recoltate 30tone

       Soia : de pe 676 ha, recoltate 946 tone

       Varză : de pe 15,5 ha, recoltate 775 tone

       Castraveţi : de pe 12 ha, recoltate 120 tone

       Roşii : de pe 41 ha, recoltate1025 tone

       Ceapă : de pe 25 ha, recoltate 625 tone

       Meri : de pe 850 ha, recoltate 6800tone

       Peri : de pe 160 ha, recoltate 960 tone

       Prune : de pe 485 ha, recoltate 2425 tone

       Piersici : de pe 20 ha, recoltate 100 tone

       Vişini : de pe 25 ha, recoltate 137 tone

       Cireş : de pe 46 ha, recoltate 124 tone

       Struguri, soiuri tehnice : de pe 730 ha, recoltate 1533 tone

       Struguri soiuri de masă : de pe 240 ha, recoltate 672 tone.

Cu părere de rău, în aces an, agenţi economici vor înregistra pierderi la recoltarea sfeclei de zahăr şi soia.

Ceea ce ţine de însămînţarea culturilor de prima grupă, a fost iniţial roblematică din cauza lipsei precipitaţiilor, astfle la moment sînt însămînţate circa 5600 ha de grîu şi orz de toamnă din suprafaţa de 8500 ha care de regulă se înseminţează în raionul Ungheni în ultimii 5 ani.