Astăzi, 8 septembrie curent, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi şefii instituţiilor medico-sanitare, cu următoarea ordine de zi:

          Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către începutul anului şcolar 2015-2016

          Cu privire la situaţia criminogenă şi menţinerea ordinii publice.

           Înainte de a se purcede la ordine ade zi propriu zisă, şefii serviciilor publice au raportat situaţia în domeniul pe care îl administrează, astfel:

          Direcţia Situaţii Excepţionale Ungheni, domnul Oleg Blişceac ne aduce la cunoştinţă că în luna august a anului curent, în raion au fost înregistrate 34 de cazuri excepţionale cu 33 de intervenţii, iar în oraşul Ungheni 29 de cazuri cu 29 de intervenţii.

           Cele mai multe cazuri se referă la incendii şi anume la arderile vegetaţiei uscate (Elizavetovca, Mănoileşti, Zagarancea, Petreşti, Cetireni, ş.a.). În acest sens, dl Blişceac intervine cu rugămintea către primarii satelor şi comunelor de a manifesta maximă atenţie şi prudenţă la acţiunile cetăţenilor din localităţile lor, deoarece un proces de ardere vegetală poate aduce cu sine o adevărată tragedie.

              S-au înregistrat şi cazuri de scurt-circuit, deblocări, arderi de gunoi, combustie termică. Tot dumnealui aduce la cunoştinţa primarilor că în data de 15 septembrie, ora 10:00 se va desfăşura instruirea membrilor echipelor de stingere a incendiilor din primăriile raionului.

Referitor la rafalele de vînt puternic şi ploaie din 6 septmebrie curent, nu au fost înregistrate pagube majore.

            Red-Nord, filiala Ungheni, domnul Ilie Ciocan, menţionează că probleme grave nu au fost întîmpinate, iar ceea ce ţine de amînarea Deciziei ANRE cu privire la revenirea vechilor tarife pentru consumul de enrgie electrică, dumnealui a specificat că pentru această lună consumatorii vor achita deja sumele calculate cu vechile şi noile tarife. La spusele domnului Ciocan, în cazul în care ANRE îşi va retrage decizia, pentru luna următoare, diferenţa se va recalcula. Cu mai multe detalii vor reveni colaboratorii Red-Nord Ungheni.

            Continuînd cu ordinea de zi, la chestinuea cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către începutul anului şcolar 2015-2016, doamna Iulia Pancu, şef DÎTS ne informează că, împreună cu autorităţile publice locale, managerii instituţiilor au întreprins o serie de măsuri în scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar. Aceste măsuri au ca finalitate asigurarea funcţionalităţii instituţiilor de învăţămînt din raion pentru acest an de studiu.

Una dintre problemele stringente cu care se confruntă sistemul educaţional din raion se referă la lipsa cadrelor. Astfel:

          total cadre:1048

          oferta de cadre pentru anul des tudii 2015-2016 – 52

          repartizaţi – 21

          s-au prezentat – 5

          suplimentar – 7

Un alt aspect se referă şi la lucrările de reparaţie curente şi capitale care s-au efectuat la cele mai multe instituţii şcolare şi preşcolare din raion.

Total au fost planificate mijloace financiare pentru pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar, circa 13 mln lei. Urmare atragerii suplimentare s-au utilizat 15 mln lei.

Instituţiile şcolare şi preşcolare sunt asigurate cu agent termic din cărbune şi lemn. Asigurarea cu combustibil solid la moment este de circa 25%.

În linii generale, doamna Iulia Pancu menţionează că instituţiile şcolare şi preşcolare din raion întrunesc condiţiile necesare de a face faţă sezonului rece ce se aproprie.

           Inspectoratul de Poliţie Ungheni, domnul Igor Vrănescu, ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul a 8 luni de zile a anului curent au fost înregistrate în total 533 infracţiuni, comparativ cu 561 infracţiuni ale anului precedent, atestînd o descreştere a nivelului criminalităţii cu 4,99%

       De către Secţia Urmărire Penală, pe parcursul a 8 luni de zile s-au efectuat urmărirea penală a 759 cauze penale şi s-au examinat 917 sesizări materiale înregistrate în registrul de evidenţă a sesizărilor despre infracţiuni. Domnul Vrănescu aduce sincere mulţumiri pentru sprijinul şi conlucrarea permanentă a Inspectoratului cu administraţia publică locală, fără de care nu ar fi fost posibilă soluţionarea multor probeleme ce ţin de asigurarea activităţii normale a Inspectoratului.

         Preşedintele raionului, doamna Ludmila Guzun a mulţumit de altfel colaboratorilor Inspectoratului de Poliţie pentru munca îndeplinită la păstrarea ordinii publice pe durata sărbătorilor oraşului Ungheni dorind ca şi în continuare, raionul să dispună de sprijin şi acţiuni concrete din partea Inspetoratului de Poliţie Ungheni.

          

        Dumneaei vine şi cu un îndemn către primarii localităţilor şi şefii serviciilor publice din raion de a depune maxim efort şi responsabilitate în atribuţiile pe care le exercită pentru a asigura cetăţenilor informaţiile şi serviciile de care au nevoie. „Este o perioada nu uşoară pentru ţară, dar numai muncind şi muncind împreună se va putea depăşi”, afirmă doamna Ludmila Guzun, preşedintele raionului Ungheni.