În cadrul şedinţei de luru din 6 octombrie curent  a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentarte, primarii oraşelor, comunelor, satelor, pe ordinea de zi au fost discutate două subiecte:

    Cu privirile la măsurile întreprinse pentru pregătirea complexului social-economic al raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016

       Cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea focarelor de boli infecţioase la păsări şi animale în anul 2015.

Pînă a se purcede la ordinea de zi, preşedintele raionului doamna Ludmila Guzun a solicitat serviciilor prezente la şedinţă să se expună la situaţia serviciilor pe care le coordonează. Astfel, Direcţia Situaţii Excepţionale Ungheni ne informează că serviciul în ultima periodă se confruntă în special cu incendii produse la domiciliu avînd în vedere începerea perioadei reci a anului în special la familiile social vulnerabile care aprind focul în sobe pentru a se încălzi. În acest context, DSE intervine către primari şi asistenţii sociali din teritoriu pentru a monitoriza această situaţie.

Avînd în vedere prima chestiune de pe ordinea de zi, vicepreşedintele raionului domnul Alexandru Brînză, ne informează cu privire la măsurile de pregătire întreprinse pentru pregătirea complexului social-economic al raionului pentru perioada de rece 2015-2016. În acest sens au fost alocate surse financiare considerabile: 18 mln lei din componenta raională, 6 mln lei din bugetul raional.

Este evident faptul că în cadrul instituţiilor de învăţămînt din raion sunt de rezolvat încă un şir de probleme. Necătînd însă la acest fapt, au fost realizate multe obiective, astfel cele 55 de instituţii preşcolare din raion sunt bine pregătite pentru perioada rece a anului şi la capitolul agent termic. Din cele 55 de grădiniţe la număr, 36 din ele au beneficiat de alocări din grantul României în sumă de aproximativ de 13 mlr lei. Un fapt ingrijorător însă rămîne problema apei potabile în instituţiile preşcolare şi şcolare din raion. La acest capitol se lucreaz în continuare. În aproximativ 50% din instituţiile şcolare se regăseşte încă un mobilier vechi ce nu corespunde unor norme.

La capitolul gazificare, domnul vicepreşedinte ne anunţă că 20 din localităţile din raion sînt gazificate, ceea ce constituie un beneficiu pentru instituţiile şcolare din aceste localuităţi.

Un anunţ importatnt se referă la faptul că a început procedura de achiziţie referitor la alocările pentru întreţinerea drumurilor locale în perioada rece a anului.

În această ordine de idei, preşedintele raionului, doamna Ludmila Guzun vine cu un îndemn şi rugăminte către primarii localităţilor de a lua în calcul situaţia socio-economică din ţară la moment şi de a depune eforturi în a economisi banii alocaţi pentru problemele stringente din localitatea administrată. „Este important cum gestionăm şi valorificăm banii alocaţi pentru a asigura cetăţenii cu strictul necesar şi pentru a evita unele probleme majore, iar ceea ce ţine de proiectele la care veţi aplica, Consiliul raional va veni mereu în întîmpinare cu sprijin şi suport.”, menţionează doamna Ludmila Guzun.

În ceea priveşte situaţia epizootologică şi măsurile întreprinse pentru prevenirea focarelor de boli infecţioase la păsări şi animale în anul 2015, prezentată de Direcţia pentru siguranţa alimentelor Ungheni, vă invităm să accesaţi linkul pentru informaţii ample:

http://ge.tt/api/1/files/15lKePP2/0/blob?download

În cadrul şedinţei de lucru, preşedintele raionului doamna Ludmila Guzun vine cu cîteva anunţuri şi invitaţii, astfel dumneaei ne aduce la cunoştinţă că în data de 11 octombrie curent, în Piaţa Independenţei din oraşul Ungheni, sub patronajul Consiliului raional Ungheni, se va defsăşura „Festivalul recoltei, vinului şi a promovării tradiţiilor populare”, la care vor participa primăriile din raion. „Este un eveniment frumos, de suflet, ce ne reprezintă şi vă invit pe toţi să fim parte a acestei frumoase tradiţii”.

Un alt evenuiment de suflet va avea loc în data de 28 octombrie la Plaltul Naţional Nicolae Sulac din capitală cu genericul „Noi sîntem dem la Ungheni”, în cadrul căruia artişti renumiţi din ţară, originari din raionul Ungheni, vor susţine un frumos concert, iar noi ca ungheneni să fim mîndri de a asista la acest concert.

În data de 22 octombrie curent, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni.