În cadrul Consiliului raional Ungheni, astăzi 05 iulie a avut loc ședința de lucru a reprezentanților din domeniul medical din municipiu și din raion, în scopul executării Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, nr.85-d din 17 februarie 2021, cu privire la organizarea activităților de depistare țintă și activităților de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament și prevenirea recidivelor (în TB), implementate de către organizațiile neguvernamentale.
La ședință au participat ONG, UORN – Bălți, Fălești, Edineț, Ungheni, Sîngerei, Rîșcani, Soroca și Speranța, care în comun vor realiza următoarele activități :
1. În colaborare cu medicul ftiziopneumolog din raion, reprezentatul Departamentului de Coordonare a PNRT vor organiza o ședință de informare cu reprezentanții AMP și APL privind intervențiile de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament.
2. În colaborare cu medicul ftiziopneumolog și medicul de familie de la AMP, vor stabili lista persoanelor care necesită intervenții de informare, educare și suport psiho-social pentru creșterea aderenței la tratament și vor oferi servicii persoanelor pînă Ia finalizarea tratamentului. Criteriile de selectare a pacienților:
– Pacienții cu tuberculoză care primesc tratament TB și în ultima lună au cel puțin 3 doze omise nemotivat sau
– Pacienții cu risc evaluat și inregistrat de abandon sau cu abandon în anamneză.
3. În colaborare cu medicul ftiziopneumolog și medicul de familie, vor asigura informarea persoanelor despre spectrul de servicii de care pot beneficia.
4. După încheierea unui acord informat pentru prestarea serviciilor, în baza biletului de îndreptare, eliberat de medicul ftiziopneumolog pentru acordarea suportului psiho-social, vor identifica problemele psihologice și sociale a persoanelor care urmează tratament în baza Fișelor de evaluare, respectiv și vor aplica intervenții pentru înlăturarea acestora și asigurarea sustenabilității rezultatelor obținute.
5. Vor prezenta Departamentului de coordonare și Centrului PAS pentru validare lista persoanellor examinate și rezultatele investigațiilor și indicatorii stabiliți.

Autor: Casian Ilina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului