Astăzi , 18 mai  2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni  s-a desfășurat ședința de lucru a vicepreședintelui raionului Ungheni doamnei  Tatiana Lazar cu persoanele responsabile de coordonarea activităților de organizare și prestare a serviciilor medicale populației , cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 la etapa de transmitere comunitară a infecției (Ordinul nr.385 din 09.04.2020 al  MSMPS al RM).

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului