Joi, 3 aprilie anul curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni, a avut loc o şedinţă de lucru cu reprezentanţii instituţiilor partenere, responsabile de implementarea proiectului de construcţie a gazoductului Iaşi-Ungheni.

La şedinţă au participat: Iulia Pancu vicepreşedintele raionului Ungheni, Ion Grâu consilierul principal în domeniul energetic a prim-ministrului, Burlui Ludmila director executiv al Unităţii consolidate pentru implementarea proiectelor în energetică (Ministerul Economiei), Anatolie Mironaş responsabil tehnic (Ministerul Economiei), Valentin Lisnic, şef al Direcţiei electroenergetică şi cooperare a sistemelor electroenergetice din cadrul Ministerului Economiei, Adrian Ştefănescu (manager de proiect Habau Pieline Systems SRL), şef şantier.

Cei prezenţi la şedinţă au examinat situaţia la zi în şantier privind realizarea lucrărilor pe teritoriul Republicii Moldova, problemele întâmpinate în implementarea Proiectului „Gazoductul de interconectare a sistemelor de transport gaze ale României şi Republicii Moldova pe direcţia Ungheni – Iaşi” în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Lucrările trebuie să fie închieiate şi să circule gazul în luna iunie – a menţionat dl consilier Grîu.

La moment putem comunica despre realizarea lucrărilor din cadrul Proiectului conform contractului UI-001 privind Construcţia conductei de interconectare a Sistemului Naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia rîului Prut-satul Todireşti, raionul Ungheni şi construcţia staţiei de măsurare gaze situată în Republica Moldova.

La data de 28 martie 2014 de către Antreprenor şi subantrenori sînt realizate următoarele volume din cadrul proiectului:

Ţevi de sudare în linie a conductei – 8414m-797 suduri;

Sudurile verificate de către laborator – 782 buc.;

Subtraversarea cu calea ferată 30 m din 86 m;

Subtraversarea cu rîul Şoltoia 20 m din 20 m;

În procesul executării lucrărilor din cadrul Proiectului sunt antrenate 4 echipe de sudori – montatori, o echipă de izolatori la efectuarea lucrărilor.

           

Grupul de lucru în urma propunerii dlui Grîu, au decis că ar fi bine să se întrunească odată la 2 săptămîni sau mai des pentru a examina unde şi ce nu s-a realizat, pentru ca toţi cei responabili să se implice imediat ca lucrările să fie realizate în termenii stabiliţi.

Vicepreşedintele raionului Ungheni, Iulia Pancu, a menţionat în intervenţia sa că autorităţile publice locale şi anume la nivel de Consiliul raional sunt disponibili să intervină pentru a elimina orce impediment, şi a întrebat dacă este necesar în continuare careva suport. Dl consilier Grîu cît şi dl şef de şantier Ştefănescu şi ceilalţi membri implicaţi au mulţumit APL II pentru o conlucrare foarte bună, totodată şi pentru receptivitatea la solicitări.