La 04 iunie  curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni  s-a desfășurat ședința de lucru privind crearea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)  în raionul Ungheni cu participarea reprezentanților din administrația publică  locală de nivel  I și II.

În cadrul ședinței  au fost prezentate:

  • apelurile de propuneri -inițiative de creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), desfășurate în cadrul proiectului  „ Abordarea  LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”  ( raportor: Violeta Petre, șef CRAI),
  • practicile pozitive în activitatea GAL-ui  „Cula” (raportor: Natalia Roșca, președinte GAL  „Cula”),
  • oportunitățile de dezvoltare și finanțare pentru GAL-uri, reieșind din Programul  „EU 4 Moldova: regiuni-cheie” (raportor : Liliana Tincu, coordonator local în Ungheni),
  • condițiile pentru crearea GAL-urilor în raionul Ungheni. Discutarea variantelor de creare .

Apelul are ca scop crearea a cel puțin 5 GAL-uri la nivel național, care vor contribui la dezvoltarea economică locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al populației din mediul rural.  La nivel de raion, s-au propus  spre formare încă  2 GAL-uri,  pe lângă cel existent   („Cula”).

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului