Astăzi, 25 februarie s-au întrunit în ședință – online partenerii Proiectului ,,Viața Sănătoasă” din raionul Ungheni, în scopul implementării eficiente a modelelor de asistență comunitară integrată în comunitățile pilot ale proiectului-Cornești și Pîrlița.
Va urma semnarea Acordurilor de elaborare între sectoare la nivel de raion, întru implementarea cu succes a Regulamentului privind integrarea serviciilor de asistență comunitară în localitățile menționate și colaborare rezultativă.
Ședința a fost condusă de către dna Tatiana Dnestrean, expertă în îngrijiri integrale din cadrul proiectului ,,Viața Sănătoasă: reducerea bolilor netransmisibile’’.
Proiectul ,,Viața sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile’’ este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și realizat de Institutul Elvețian și de Sănătate Publică în comun cu Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.