În contextul implementării proiectului “Patrimoniul Cultural Comun – Sursa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”, COMOARA, cod eMS BSB-371, finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, în scopul realizării activităţii de lansare a Centrului de Informare Turistică, în urma realizării procedurii de achiziţie a unui ecran LED, la 24 mai curent, în incinta Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu participarea membrilor echipei de implementare a proiectului, a arhitectorul – şef al raionului Ungheni – dl Dumitru Cucu şi arhitectorul – şef al municipiului Ungheni – dl Vlad Savin şi a reprezentanţilor furnizorului cîştigător al Concursului Ofertelor de Preţuri – SC „Faina Lumina” SRL.

În cadrul şedinţei, au fost discutate momentele ce ţin de amplasarea ecranului LED – condiţiile tehnice şi lucrările de preinstalare a ecranului, instalarea propriu-zisă şi activităţile de mentenanţă.

Ecranul LED achiziţionat este destinat promovării raionului Ungheni, promovarea atracţiilor turistice ale raionului, informării populaţiei cu privire la evenimentele importante ce au loc pe teritoriul raionului.