Astăzi, 15 august  2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința extraordinară a Comisiei situații excepționale a raionului Ungheni. În cadrul comisiei  au fost discutate 2 chestiuni : demersul primăriei s.Cetireni nr.52 din 14.08.2019 , cu referire la  reevaluarea pagubelor produse de ploile abundente din data de 18.05-19.05.2019 ( raportor:  Ana Dicusar, primar s.Cetireni) și  demersul primăriei com.Valea Mare nr.09  din 05.08.2019, privitor  la despăgubirea proprietarilor terenurilor de porumb care au fost afectate de invazia mistreților ( raportor:  Serghei Mițelea, inginer cadastral primăria com.Valea Mare).