Astăzi, 26 decembrie 2019, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară. În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 7 decizii. Printre chestiunile propuse se numără decizia cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța Direcției educație și decizia cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța L.T V. Alecsandri din mun.Ungheni.

Preşedintele raionului, Ghenadi Mitriuc, în alocțiunea sa a menționat, Cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă,  vă adresez, cele mai sincere urări de sănătate, succese şi prosperitate, pace și armonie în familiile Dumneavoastră. Vă exprim profunde mulţumiri pentru contribuţia directă a fiecăruia, în dezvoltarea, susţinerea şi promovarea raionului nostru…

Atmosferă de sărbătoare au creat Formația folclorică ,,Ciutura”, de la Cetireni, Formația folclorică ,,Ilincuțele”, de la Chirileni, și copilașii de la Instituția de Educație Timpurie ,,Licurici” din mun.Ungheni.

Deciziile adoptate vor fi publicate ulterior pe site-ul Consiliului raional.