În această dimineață, 16 ianuarie, în incinta Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Ungheni, la ora 10:00, în urma efectuării apelului consilierilor, în sală fiind prezenți 29 – de consilieri raionali din 33, după care a fost onorat simbolul de stat.

De această dată, în calitate de președinte al ședinței, a fost ales – consilierul Vasile Lupu.

Astfel, chestiunile analizate și supuse dezbaterilor, au vizat segmentul juridic, financiar, educațional, medical.

Ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni:

1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2024 cu Legea bugetului de stat pe anul 2024.

Raportor: Tatiana Struc, șefa Direcției finanțe.

2. Despre modificarea Deciziei nr. 6/3 din 10.12.2009 „Cu privire la instituirea Centrului de Resurse și Atragerea Investițiilor”.

Raportor: Dionisie Ternovschi, președintele raionului.

3. Despre modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/20 din 03.03.2022 ”Cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietatea Consiliului raional”.

Raportor: Corina Slupețcaia, vicepreședinta raionului. 4. Cu privire la aprobarea graficului acordării concediilor de odihnă anuale.

Raportor: Valentina Pascaru, șefa Secției juridice și resurse umane.

5. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.

Raportor: Violeta Petre, șefa Centrului de resurse și atragerea investițiilor.

6. Despre modificarea Deciziei Consiliului raional nr.2/17 din 25.02.2021,,Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice”.

Raportor: Valentina Pascaru, șefa Secției juridice și resurse umane.

7. Cu privire la aprobarea unor dispoziții ale președintelui raionului.

Raportor: Valentina Pascaru, șefa Secției juridice și resurse umane.

8. Cu privire la modificarea componenței Consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice.

Raportor: Corina Slupețcaia, vicepreședinta raionului.

9. Despre modificarea Deciziei Consiliului raional nr.7/20 din 05.10.2023 ,,Cu privire la dizolvarea IMSP ,,Centrul de Sănătate Năpădeni”.

Raportor: Corina Slupețcaia, vicepreședinta raionului.

10. Despre modificarea Deciziei nr.11/7 din 22.12.2023 Cu privire la aprobarea „Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2024””.

Raportor: Diana Rogovschi, șefa Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri.

11. Cu privire la prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată.

Raportor: Valentina Pascaru, șefa Secției juridice și resurse umane.

12. Cu privire la executarea hotărîrii judecătorești.

Raportor: Valentina Pascaru, șefa Secției juridice și resurse umane.

13. Despre modificarea deciziei nr.9/1 din 14.12.2023 „Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate”.

Raportor: Rodica Lițcan, secretara Consiliului raional.

14. Cu privire la lichidarea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni.

Raportor: Iulia Pancu, șefa Direcției educație.

15. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor.

Raportor: Iulia Pancu, șefa Direcției educație.

16. Cu privire la examinarea demersului IMSP Spitalul raional Ungheni.

Raportor: Dionisie Ternovschi, președintele raionului.