Joi, 14 martie, anul curent, a avut loc Şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni la care  au mai participat şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor din subordinea Consiliului raional.

S-au înregistrat şi au fost prezenţi 31 de consilieri raionali din 34.

Preşedintele şedinţei a fost desemnat  Vasile Bulubica, consilier raional.

În cadrul şedinţei extrrdinare au fost propuse pentru adoptare 13 chestiuni de pe ordinea de zi, printre care chestiunea despre modificarea Deciziei nr.9/17 din 26.11.2015 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 în a doua lectură, Raportor: Tatiana Struc,  şef Direcţie  finanţe; cu privire la  aprobarea Programului lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale  pe anul 2016, raportor: Constantin Fuior, şef Secție construcții, gospodărie comunală și Drumuri; cu privire la instituirea  la  Comisiei de selectare a partenerului privat în cadrul parteneriatului public – privat Producerea și livrarea agentului termic pe bază de biomasă, raportor: Ludmila Guzun,  președintele raionului ș.a.

La început de ședință, Secretarul Consiliului rational, Rodica Lițcan, a anunțat despre decizia Comisiei electorale centrale de a ridica mandatulu de consilier domnului Ion Harea, și a asigurat că în cadrul ședinței ordinare următoare, va fi desemnat un alt consilier.

Preşedintele raionului,  Ludmila Guzun, a mulţumit consilierilor pentru participarea și implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa extrordinară. Apoi, l-a felicitat pe domnul Victor Reznic, șef Inspectoratul fiscal Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, cu ocazia zilei de nastere, urîndu-i multă sănătate, realizari în plan profesional și cel personal.

Cuvinte de mulțumire i-au mai fost adresate doamnei Eugenia Baroncea,  pentru activitatea fructuoasă și munca depusă timp de 9 ani, în calitate de șef al Secției de cultură și turism.

La final de ședință, președinta a prezentat consilierilor un scurt raport privind activitatea cotidiană a Consiliului raional:

a)    despre  vînzarea imobilului de stat de pe str. Boico 17, ca urmare bugetul raionului a fost completat cu 470 mii lei;

b)    despre organizarea Concursul anual Businesmanul Anului pe data de  27 mai, ora 13:00, la licalul ”La Crama” din apropierea s,Manoilești. Președinta a rugat pe cei prezenți să încurajeze agenții economici să participe la concurs;

c)     executarea transferurilor  din bugetul de stat în bugetul local  în proporție de 73 %, în perioada  ianuarie-aprilie, anul curent.  Datoria bugetului de stat față de bugetul raional este de  9 mln 700 lei;

d)    se pregătesc notele conceptuale pentru apelurile de proiecte pentru  fondurile de dezvotlare regională. Specialiștii Consiliului raional lucrează asupra a 6 idei de proiecte mari de infrastructură pentru perioada 2017-2020. Notele conceptuale vor fi depuse pînă pe 3 mai, anul curent.  În condițiile unui buget auster, din banii bugetari nu vom putea realiza  multe, de aceea sîntem în permanență în căutarea banilor extrabugetari, a menționat președinta raionului, Ludmila Guzun

Deciziile adoptate în cadrul şedinţei ordinare vor fi publicate pe saitul oficial al Consiliului raional Ungheni.