Ieri, 10 aprilie, conform art.45 alin. (2) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, preşedintele raionului, a convocat, în şedinţă extraordinară, Consiliul Raional Ungheni.

La şedinţă au participat şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, la fel şi primarii oraşelor, comunelor, satelor.

La şedinţă s-au înregistrat şi au fost prezenţi 29 de consilieri raionali din 35.

Preşedintele şedinţei a fost desemnat dl Caţer Sergiu, consilier raional.

Pentru şedinţa extraordinară au fost propuse pentru adoptarea 13 chestiuni, dar ulterior au rămas 9, 4 din ele fiind retrase pe motiv că necesită a fi ajustată conform procedurii legale. Deasemnea la iniţiativa preşedintelui raionului în ordinea de zi a fost propusă spre examinare şi aprobarea chestiunea privind desemnarea unui nou vicepreşedinte responsabil de domeniul agricol. Astfel ordinea de zi a cuprins 10 chestiuni în faza finală.

Printre chestiunile discutate se numără Decizia cu privire la demisia dlui Tudor Rădeanu; cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/11 din 25.10.2012 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, serviciilor ale Consiliului raional”. Iar chestiunea cu privire la alegearea vicepreşedintelui raionului nu a trecut, deoarece nu a acumulat numărul necesar de voturi.

Toate deciziile adoptate vor fi publicate pe saitul oficial al Consiliului raional Ungheni și pe pagina de Facebook. În final pre;edintele raionului a intervenit către membrii Consiliului raional Ungheni, ca aceştia să nu diminuieze din intensitate și din concentrarea atenției pe obiectivele propuse, care este un angajament în raport cu cetățenii.