La 07 iulie 2020 a avut loc ședința  online a Focus Grupurilor organizate în scopul evaluării proiectului ”Planificare regională și portofoliul de proiecte pentru regiunea Centru.

Au fost discutate sectoarele:   Managementul deșeurilor și Asigurare cu Apă și Sanitație

La ședință au participat echipa de evaluatori-  Gabriele Bonafede, Italia, expetul național Angela Cașcaval, reprezentanții ADR Centru și partenerii raionali și locali.

Din partea Consiliului raional Ungheni, reprezentand proiectul ”Crearea Sisitemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor solide în Zona 5” a participat șeful Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor Violeta Petre.

În cadrul ședinței au fost vizate următoarele obiective:

  1. Identificarea și descrierea rezultatelor și a celor mai bune practici / experiențe (identificarea valorii proiectului).
  2. Identificarea posibilității de îmbunătățire în opinia participantului pe baza experienței sale.
  3. Identificarea provocărilor viitoare.

Reprezentantul  Consiliului Raional Ungheni a informat despre etapele trecute până în prezent, situația actuală și activitățile ce urmează a fi întreprinse în viitor, impactul asistenței UE în implementarea proiectului, dar și așteptările.

De precizat, că în prezent are loc colectarea informației de la APL I pentru actualizarea Studiului de fezabilitate, după care va urma proiectarea tehnică și executarea lucrărilor de construcție a Centrului Regional de management a deșeurilor menajere solide.