S-au întrunit pentru a identifica riscurile de dezastre care pot afecta raionul Ungheni

La data de 29.02.2016 în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința Grupului de lucru creat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”. Scopul ședinței de lucru a fost identificarea surselor de informații și stabilirea termenelor de colectare a datelor privind riscurile de dezastre în localitățile raionului Ungheni, or reducerea  acestor riscuri oferă posibilitatea de diminuare a pierderilor de orice tip, de creștere a capacității comunității și a posibilităților de răspuns în caz de dezastre.

 

În cadrul ședinței au fost luate în discuție două metode de identificare a riscurilor de dezastre: prima metodă vizează utilizarea procedurilor de calculare a riscului relativ în baza scării pagubelor de pe urma dezastrelor din trecut și a evaluării vulnerabilității sociale,  cea de-a doua metodă include colectarea informațiilor de la serviciile din domeniile de competență, analiza datelor în cadrul unor discuții purtate de moderatori în grupurile de speță, evaluarea riscurilor, identificarea zonelor care sunt expuse riscurilor de dezastre. De asemenea, a fost aprobată structura informațiilor care vor fi colectate de la primăriile localităților din  raion. În Grupul de lucru au mai fost incluse încă 3 persoane, câte un reprezentant de la  Direcția Agricultură și Alimentație, Direcția asistență socială și protecție a familiei și Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri. S-a decis ca în procesul de identificare și evaluare a riscurilor vor fi implicate și alte servicii, actori comunitari, la necesitate.

Termenul de colectare a informațiilor privind riscurile de dezastre în localitățile raionului Ungheni a fost stabilit pînă pe data de 15 martie 2016, iar după finalizarea acestei etape, a fost planificată  analiza și evaluarea informațiilor colectate în cadrul următoarei ședințe a Grupului de lucru și a Comitetului Local de Coordonare a Proiectului CRISMAS care va avea loc pe 16 martie 2016, ora 14.00.

În cadrul ședinței dna Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni a remarcat următorul element esențial:  „Este necesar ca serviciile publice descentralizate și desconcentrate și autoritățile publice locale de nivelul I să conștientizeze importanța implicării lor la etapa de colectare a datelor pentru a putea face o evaluare corectă și o prioritizare adecvată a riscurile de dezastre care pot avea loc pe teritoriul raionului Ungheni. Diagnosticul și identificarea profilului raionului Ungheni privind riscurile de dezastre este o etapă importantă în procesul de elaborare a strategiei de management al riscurilor în raionul Ungheni care va trebui să includă și măsuri concrete de reducere și prevenire a situațiilor de urgență”.    

Ședințele Grupului de lucru fac parte din activitățile desfășurate  în cadrul Proiectului CRISMAS implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”/ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova.

Mai multe informații

Website:     www.crismaseurope.eu

E-mail:         community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com