La data de 4 august, curent, în incinta Consiliului Raional Ungheni a avut loc şedinta grupului de lucru pentru monitorizarea şi evaluarea procesului de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion.

În cadrul şedinţei a fost analizat nivelul de realizare a planului de acţiuni al Programului de modernizare a pieţelor agroalimentare din raionul Ungheni, pentru primul semestru al anului 2016.

Dintre problemele depistate anterior persistă cele ce ţin de lipsa condiţiilor adecvate de comercializare, în special menţionîndu-se comercializarea de la sol, în stradă, lipsa utilajelor frigorifice care ar asigura securitatea alimentară, parcarea şi staţionarea neconformă a autovehicolelor individuale şi celor pentru transportul pasagerilor (rutierelor), răspîndirea deşeurilor şi poluarea spaţiilor pieţelor şi celor adiacente, etc.

În urma analizei progreselor, situaţia cea mai dificilă a fost depistată în piaţa comercială din or. Corneşti, unde eforturile administratorului au fost insuficiente pentru a asigura o activitate comercială de calitate.

La fel este situaţia în pieţele din or. Ungheni. Au fost formulate un şir de propuneri de investiţii precum reparaţia halelor de comercializare a cărnii şi lactatelor, reabilitarea acceselor în piaţă, amenajarea parcărilor în teritoriile adiacente. Primăria or. Ungheni şi administraţiile pieţelor doar au iniţiat discuţiile pentru realizarea activităţilor propuse, mai slab stăm la capitolul realizări.

Situaţie mai încurajatoare este în s. Sculeni, unde datorită eforturilor autorităţilor publice locale s-a elaborat un plan de modernizare a pieţei. Pentru anul 2016 este planificată construcţia unei hale comerciale de tip deschis, amenajarea şi pietruirea teritoriului, conectarea la apă şi canalizare. Modernizarea va fi efectuată din bugetul local şi surse financiare externe, obţinute în cadrul proiectului „Dezvoltarea activităţilor non-agricole în localităţile rurale din raionul Ungheni”, finanţat de Programul Asistenţa Poloniei, în cadrul căruia Consiliul raional Ungheni şi Primăria comunei Sculeni sînt parteneri.

Preşedinta raionului, Ludmila Guzun, a atenționat că tempoul de realizare a obiectivelor propuse este foarte lent, spre regret, cei implicați nemijlocit în acest proces au mari restanțe, care pînă la finele anului 2016 urmează să fie înlăturate.

Menţionăm că în februarie 2016, Consiliul raional Ungheni a aprobat Programul de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion pentru perioada 2016-2018.