Astăzi, 22 ianuarie 2021, în sala de protocol a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința  grupului de lucru pentru scrierea și implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești”.

Ordinea de zi  a cuprins câteva chestiuni:

1.Necesitatea instruirii grupului de lucru în  contextul conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă în raionul Ungheni.

2. Prezentarea proiectului „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești”. (Raportor:  Violeta Petre, șef Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor)

3. Condițiile și necesarul pentru elaborarea documentației tehnice și de deviz.(Raportor: Vasile Virlan, proiectant, SRL „Apcan Proiect”)

4. Analiza și discutarea aspectelor tehnice și logistice pentru elaborarea proiectului tehnic și documentației de deviz.

Proiectul „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești” prevede reabilitarea stației de tratare a apei la apeductul interconectat Zagarancea-Cornești cu mun.Ungheni și construirea unei porțiuni de apeduct de aducțiune de 12 km.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului