Astăzi, 06 noiembrie 2020, dl Vasile Lupu, vicepreședintele raionului, a participat la  ședința Grupului de lucru privind implementarea parteneriatului public – privat „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni” cu Prestatorul și benefiaciarii Proiectului.

Agenda a cuprins 3 subiecte:

  1. Cu privire la realizarea proiectului „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni”.
  2. Beneficii și impedimente în realizarea PPP.
  3. Planificarea pentru anul 2021 a procesului de încălzire a instituțiilor de învățământ, beneficiare a PPP.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului