Astăzi, 31 martie, ora 10:30, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni a avut loc ședința grupului de lucru privind inițierea activităților pentru dezvoltarea serviciilor publice locale prin  cooperare intercomunală în Regiunea cheie Ungheni.

În agenda ședinței au fost următoarele chestiuni:

  1. Prezentarea participanților și cuvânt de salut privind scopul întrunirii;
  2. Prezentarea echipei de experți și a sarcinii conform ToR-ului;
  3. Prezentarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare prin cooperare intercomunală în Regiunea cheie Ungheni și înființarea operatorului regional;
  4. Prezentarea de către reprezentanții beneficiarilor a viziunii asupra dezvoltării cooperării intercomunale și înființării operatorului regional de aprovizionare cu apă și canalizare;
  5. Prezentarea Planului de acțiuni pentru dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor solide locale prin cooperare intercomunală în Regiunea cheie Ungheni și înființarea operatorului regional;
  6. Prezentarea de către reprezentanții beneficiarilor a viziunii asupra dezvoltării cooperării intercomunale și înființării operatorului regional al serviciului public de gestionare a deșeurilor solide;
  7. Sesiune întrebări – răspunsuri;
  8. Semnarea Procesului-verbal al Adunării de constituire a consiliului intercomunal al serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare al Regiunii cheie Ungheni;
  9. Planificarea activităților. Concluzii.

 

Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului