În sala de conferințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat  ședința Grupului de lucru privind organizarea Festivalului recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale.

În cadrul ședinței au fost discutate următoarele momente:

  • cu privire la propunerile propuse din anul precedent a membrilor  Grupului de lucru;
  • cu privire la conceptul general de organizare şi desfăşurare a Festivalului recoltei, vinului şi promovării tradiţiilor naţionale, ediţia anului 2019;
  • stabilirea datei şi a locului de desfăşurare a evenimentului;
  • lista nominalizărilor;
  • identificarea suvenirului personalizat;
  • programul de acţiuni, distribuirea atribuţiilor şi responsabilităţilor a fiecărui membru a grupului de lucru;
  • propuneri privind programul cultural-artistic.