Ghenadi Mitriuc, președintele raionului, astăzi, 19 iulie a moderat și a venit cu propuneri în cadrul ședinței Grupului de lucru privind organizarea Festivalului recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale, ediția anului 2022.
În agendă au fost expuse următoarele subiecte:
– Recomandări din partea Direcției Centrului de sănătate publică, în contextul respectării normelor sanitar epidemiologice;
– Cu privire la modalitatea de organizare a evenimentului în anii precedenți.
În context, membrii grupului de lucru s-au expus cu privire la stabilirea tuturor aspectelor ce țin de eveniment.
Autor: Casian Ilinca, specialist principal, Aparatul președintelui raionului