Astăzi, 11 august, în cadrul Consiliului Raional Ungheni s-au întrunit în ședinţă grupul de lucru privind organizarea şi desfăşurarea tîrgurilor agricole.

În agenda ședinței au fost expuse următoarele subiecte:

1. Cu privire la necesitatea și modalitatea organizării tîrgurilor agricole.

2. Recomandări din partea Direcției Centrului de sănătate publică, în contextul respectării normelor sanitar epidemiologice.

3. Cu privire la stabilirea datei ( perioadei) și locului de desfășurare a tîrgurilor.

4. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea tîrgurilor agricole.