Astăzi, 11 noiembrie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat ședința Grupului de lucru privind repartizarea mijloacelor financiare din Componenta raională. La ședință au participat 7 membri .

În cadrul ședinței au fost analizate 35 de demersuri parvenite de la instituțiile școlare din raion.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului