Astăzi, 28 ianuarie 2021, dna Violeta Petre, șef al Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor a participat la ședința online a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Ordinea de zi a inclus 6 subiecte:

  1. Cu privire la aprobarea Planului anual (provizoriu) privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020 pentru anul 2021 .(Raportor: Igor Malai, Șef Direcția politici de dezvoltare regională)
  2. Cu privire la valorificarea mijloacelor financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. (Raportori: Sergiu Tabacaru, Șef-interimar, Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională, Maria Prisacari, director ADR Nord ,Viorel Jardan, director ADR Centru, Maria Culeșov, director ADR Sud ,Valeri Ianioglo, director ADR UTA Găgăuzia)

3.Prezentarea informațiilor cu privire la implementarea proiectelor cu finantare externă din anul 2020.(Raportori: Maria Prisacari,director ADR Nord, Viorel Jardan, director ADR Centru, Maria Culeșov, director ADR Centru)

  1. Cu privire la aprobarea Planului de finanțare pentru anul 2021 din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (Raportor: Sergiu Tabacaru,Șef-interimar, Secția Relații cu instituțiile de dezvoltare regională)
  2. Prezentarea informatiei privind prima etapa de desfășurare a Concursului propuneri de proiecte.
  3. Cu privire la includerea în planul de finanțare pentru anul 2021 a proiectului,,Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Antonești – oportunități sporite de dezvoltare economică pentru zona de sud a Republicii Moldova”. (Raportor: Maria Culeșov, director ADR Centru)

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului