Astăzi, 6 august 2020, doamna Tatiana Lazar, vicepreședintele raionului Ungheni a participat la ședința online a Grupului de Referință privind implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, prezidată de domnul Ivan Gheorghiu, secretar de stat în domeniul tineretului și sportului din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, președintele Grupului de Referință și moderată de domnul M.Marin, șef al Direcției tineret.

Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

1.Implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de tineret 2022.

Procesul de implementare a PDCT 2022, suportul acordat și perspectivele de semnare a noilor Acorduri de colaborare între MECC și APL în cadrul Programului.

    Raportori: L. Macarenco, consultant principal, Direcția tineret

O. Gordilă-Bobeico, ofițer de proiect, UNFPA Moldova

2.Reglementarea activității Centrelor de tineret.

   Raportori: M.Marin, șef, Direcția tineret

I.Donea, manager de proiect, UNFPA Moldova

Doamna Tatiana Lazar a prezentat câteva  recomandări pentru eficientizarea activității Fondului Comun:

  • Să fie propuse activități pentru tinerii cu vârsta de 20-35 ani,
  • Planul de activitate al Fondului să fie prezentat în luna iulie-august al fiecărui an, pentru includerea ulterioară a activităților propuse în Planul raional pentru următorul an calendaristic,
  • Dotare suplimentară a Centrelor de Tineret cu echipament performant pentru îmbunătățirea metodelor de lucru și comunicare cu beneficiarii Centrului în perioada pandemică,
  • Instruire în domeniul abilităților digitale ale lucrătorilor de la Centrele de tineret.

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului