Î

n cadrul şedinţei operative de astăzi, 9 martie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, s-au raportat activităţile desfăşurate săptămîna precedentă.

Referitor la situaţiile excepţionale din săptămîna precedentă, preşedintele raionului domnul Iurie Toma, ne aduce la cunoştinţă faptul că au fost înregistrate 8 cazuri, şi anume 7 de arderea vegetaţiei uscate şi un caz de depistare de muniţii în comuna Pîrliţa.

Tot domnul preşedinte Iurie Toma menţionează că din data de 04 martie curent, au început livrările de gaz din România prin gazoductul Iaşi-Ungheni. Astfel 19 localităţi din raionul Ungheni şi 2 localităţi din raionul Nisporeni sunt aprovizionate cu agent termic din România. Este un proiect grandios realizat cu sprijinul Uniunii Europene şi a Guvernului României. Pînă la finele lui 2017 se intenţionează extinderea gazoductului pînă la Chişinău.

Domnul Tudor Rădeanu, şef Direcţia Asistenţă Socială  şi Protecţie a Familiei, ne aduce la cunoştinţă:

      Săptămîna precedentă direcţia a primit vizită din partea experţilor UNICEF care efectuază un sondaj de opinii referitor la copiii delicvenţi;

       În această săptămînă în vizită se vor afla reprezentanţi din Polonia referitor la proiectul ce vizează tinerii cu dizabilităţi, proiect ce va servi ca platformă şi pentru alte proiecte majore pentru viitor;

       Se vor efectua o serie de instruiri la nivel naţional, ce vor fi aplicate şi la nivel raional;

       Se va participa la Ministerul Muncii şi Protecţiei Familiei la şedinţa referitoare la acreditarea Direcţiei.

Domnul Alexandru Ciuvaga, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport menţionează:

       Perioada pretestărilor: 24.03-27.03.2015, clasele a IX-a şi 27.03-02.04.2015, clasele a XII-a;

       Perioada testărilor PISA (teste de cultură generală axate mai mult pe întrebări de logică) se va desfăşura în intervalul 31.03.2015-02.04.2015;

       Înscrierea candidaţilor la examenul de BAC 2015 va avea loc în data de 10 martie curent.

Domnul Constantin Fuior, şef Secţia Gospodărie comunală şi drumuri specifică:

       S-au desfăşurat deplasări în teritoriu privind solicitările APL I de a participa la elaborarea devizelor de cheltuieli pentru diverse lucrări de executat;

       Totodată, săptămîna aceasta se va deplasa grupul de lucru privind evaluarea stării drumurilor de acces;

       Ca sarcină de lucru se specifică adaptarea studiului de fezabilitate referitor la proiectul de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din raionul Ungheni.

D-ra Ludmila Ursatiev, şef Secţia economie şi reforme, ne aduce la cunoştinţă:

      Iniţierea cursurilor PNAET în perioada 09-13.03.2015 (tinerii cu vîrsta cuprinsă între 18-30 ani ce doresc să-şi lanseze o afacere);

       Şedinţa grupului de lucru al Biroului Comun de Informaţii şi Servicii ce va avea loc în data de 12.03.2015;

Doamna Eugenia Baroncea, şef Secţia cultură şi turism menţionează că activităţile propuse pentru Mărţişor 2015, ediţia a 49-a, s-au desfăşurat cu succes.

Domnul Viorel Scutaru, şef Direcţia agricultură şi alimentaţie aduce la cunoştinţă:

       În data de 12.03.2015 se va desfăşura seminarul cu producătorii agricoli din raion cu privire la pregătirea patului germinativ şi efectuarea lucrărilor de primăvară în condiţiile anului 2015;

       Săptămîna precedentă de altfel a avul loc vizita ministrului agriculturii, domnul Ion Sula în raionul Ungheni, şi este important de specificat recomandările dumnealui privind accesarea fondurilor pentru agricultori.

Doamna Tatiana Struc, şef Direcţia finanţe specifică:

       Ministerul Finanţelor Republicii Moldova oferă explicaţia că în urma neacumulării veniturilor la bugetul de stat, nu sunt finanţate deplin transferurile cu destinaţie specială pentru instituţiile preşcolare şi şcolare care la 01.03.2015 pentru primele două luni ale anului, constituie 9 mln 657 mii lei.

Doamna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni, aduce la cunoştinţă informaţia referitoare la specificarea zonei vizată pentru construcţia depozitului de sortare a deşeurilor. Au fost propuse localităţile: Zagarancea, Floriţoaia Veche, Cetireni, Todireşti, Agronomovca. În timpul apropiat va începe procedura de întocmire a studiului de fezabilitate şi se vor lua în calcul localităţile ce satisfac anumite condiţii pentru amplasarea unui astfel de depozit pe teritoriu.

 

Direcţiile şi Secţiile din subordinea Consiliului raional Ungheni, îşi desfăşoară activitatea conform planului de lucru, oferind cetăţenilor audienţe şi consultări.

          

Preşedintele raionului, domnul Iurie Toma, a adresat sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere domnului Tudor Rădeanu, şef DASPF, urîndu-i multă sănătate şi succese.