În cadrul şedinţei operative de astăzi, 16 martie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, s-au raportat activităţile desfăşurate săptămîna precedentă.

Referitor la situaţiile excepţionale din săptămîna precedentă, preşedintele raionului domnul Iurie Toma, ne aduce la cunoştinţă faptul că au fost înregistrate 8 cazuri, şi anume un caz de hipotermie la Năpădeni, 2 cazuri de depistarea muniţiilor şi nu s-au evitat nici în această săptămînă cazurile de ardere a vegetaţiei.

Tot domnul preşedinte ne aduce la cunoştinţă că săptămîna precedentă a fost una plină de activităţi, astfel în data de 10 martie curent, la Comrat, Găgăuzia, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, cu participarea preşedinţilor de raioane membre, iar in data de 12 martie curent, a avut Consiliului Regional pentru Dezvoltare din Regiunea Centru şi cu participarea domnului Vasile Bîtca, ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi a domnului Valerian Bînzaru, şeful Direcţiei Generale de Dezvoltare Regională.

Domnul Alexandru Ciuvaga, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport menţionează:

       Această perioadă este una destul de activă pentru direcţia invăţămîntului;

       S-a participat la Conferinţa Naţională organizată de Ministerul Educaţiei în data de 12 martie curent;

       În săptămîna ce urmează vor avea loc un şir de inspecţii, seminare, şedinţe.

Un fapt îmbucurător ne aduce la cunoştinţă dna Lidia Crăciun referitor la situaţia gripei şi infecţiilor virale care la moment se ameliorează.

         Doamna Violeta Petre, director Centru de Resurse şi Atragere a Investiţiilor, ne menţionează că în data de 11 martie curent a participat la un Atelier de lucru în cadrul Ministerului Sănătăţii, cu participarea Ambasadorului Regatului Belgiei, domnul  Philippe Beke, caruia ia fost înmînată o diplomă de gratitudine din partea preşedintelui raionului Ungheni, domnul Iurie Toma. Tematica din cadrul atelierului s-a referit de altfel la suportul Belgiei pentru înfiinţarea serviciilor de îngrijire paleativă. Domnul Beke a menţionat că raionul Ungheni este primul raion din Republica Moldova care a beneficiat de susţinerea Ambasadei Regatului Belgiei fiind partener în organizaţia OVR.

    Doamna Aliona Zaiaţ, şef serviciul arhivă ne aduce la cunoştinţă că în data de 13 martie curent s-a participat la un seminar organizat de Serviciul de stat de arhivă. Este vorba de întrunirea anuală a şefilor serviciilor raionale de arhivă pentru evaluarea rezultatelor activităţii instituţiilor arhivistice din Republica Moldova, la care raionul Ungheni se înscrie printer primele raioane din ţară cu rezultate pozitive.

D-ra Ludmila Ursatiev, şef Secţia economie şi reforme, menţionează:

       Săptămîna precedentă a avut loc lansarea clubului regional “Nu risipi” cu  participarea reprezentanţilor Programului Naţional de Producere mai Pură, parte integrantă a Programului Global UNIDO-UNEP de Eficienţă a Resurselor şi Producere mai Pură şi reprezentanţii grupului ţintă din raion.

       Pentru săptămîna ce urmează este preconozată o vizită în teritoriu a reprezentanţilor Ministerului Economiei Republicii Moldova.

       Una dintre principalele activităţi vizează vizita partenerilor din Polonia pe 4 zile în raionul Ungheni pentru a planificare detaliată a tuturor actvităţilor ce urmează să aibă loc vis-à-vis de proiectul “Dezvoltarea localităţilor rurale prin practicarea agroturismului”.

Domnul Constantin Fuior, şef Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri aduce la cunoştinţă:

      Săptămîna precedentă, Comisia pentru evaluarea stării drumurilor a activat în teritoriu.

       În data de 13 martie curent s-a participat la  şedinţa de consultare publică pentru a discuta Programul Regional Sectorial (PRS) în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale şi Locale(DRL) pentru Regiunea de Dezvoltare Centru.

      Acest document strategic urmează să fie aprobat la şedinţa Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru) care se va desfăşura pe data de 31 martie curent. Este important de menţionat că în regiunea centru există 10 coridoare care unesc drumurile regionale de cele locale. Raionul Ungheni este traversat de 2 dintre acestea, şi anume: coridorul nr. 8 (R1-Corneşti-Sineşti-Cornova-Onişcani-Răciula-R21) cu o lungime de 48,5 km şi coridorul nr 13 ( R1-Pîrliţa-Bălăneşti-Selişte-R25), cu o lungime de 40,9 km. Ţinem să menţionăm că reabilitarea acestor coridoare este foarte importantă.

 Direcţiile şi Secţiile din subordinea Consiliului raional Ungheni, îşi desfăşoară activitatea conform planului de lucru, oferind cetăţenilor audienţe şi consultări.