În cadrul şedinţei operative de astăzi, 23 martie curent, a preşedintelui raionului cu vicepreşedinţii raionului, secretarul Consiliului raional şi şefii direcţiilor, secţiilor din subordinea Consiliului raional, s-au raportat activităţile desfăşurate săptămîna precedentă.

Referitor la situaţiile excepţionale din săptămîna precedentă, preşedintele raionului domnul Iurie Toma, ne aduce la cunoştinţă faptul că au fost înregistrate 6 cazuri, şi anume 2 cazuri de depistarea muniţiilor şi nu s-au evitat nici în această săptămînă cazurile de ardere a vegetaţiei, 6 la număr.

Săptămîna precedentă a fost una plină de activităţi, astfel în data de 19 martie domnul preşedinte a avut o întrevedere cu reprezentanţii companiei germane Fichtner referitor la realizarea studiului de fezabilitate în ceea ce priveşte extinderea gazoductului Iaşi-Ungheni pînă la Chişinău, zona cu cel mai mare consum termic.

Domnul Tudor Rădeanu, şef Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, ne aduce la cunoştinţă:

       A avut loc lansarea  campaniei “Un dar naşte un zîmbet”, o campanie de colectarea fondurilor pentru beneficiarii mai multor servicii  ale DASPF, în ajunul sărbătorilor pascale;

       Tot săptămîna precedentă s-a lucrat asupra unei startegii de promovare a serviciilor nou create din cadrul direcţiei;

       A fost semnat contractul de grand în cadrul proiectului “Aş vrea să vă invit la dans”, oferit de Polonia.

Domnul Alexandru Ciuvaga, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport menţionează:

       Pe parcursul săptămînii precedente s-au desfăşurat 13 activităţi importante, competiţii, şedinţe, seminare;

       Tot săptămîna precedentă a avut loc şedinţa parametrică la Liceul Teoretic “Elada”, Măcăreşti;

       S-a participat la şedinţa din cadrul Ministerului Învăţămîntului referitor la implementarea reformelor prevăzute de Codul educaţiei, în special punerea în aplicare a dispoziţiilor articolului 153 care prevede încetarea de drept a contractelor individuale de muncă ale directorilor unor instituţii de învăţămînt publice la 23 martie 2015.  Domnul Al. Ciuvaga a precizat că la concursurile pentru funcţia de director vor putea participa şi managerii actuali (19 /6 fiind la pensie, directori de grădiniţă şi 1 director de şcoală pentru raionul Ungheni la moment).  Pentru a putea pretinde la un nou mandat, directorii vor trebui să facă dovada îndeplinirii criteriilor și condiţiilor din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţia de director şi director adjunct din instituţiile de învăţămînt general, între care obţinerea unui certificat care să ateste calităţile lor manageriale eliberat de Ministerul Educaiei, iar ulterior de Inspectoratul Școlar Naţional. Toţi directorii trebuie să fie calificaţi, este în beneficiul tuturor ca managerii de instituţii să fie persoane competente şi buni profesionişti.

Doamna Lidia Crăciun, şef Spitalul raional Ungheni, menţionează:

       Săptămîna precedentă a avut loc adunarea generală a instituţiilor spitaliceşti cu participarea domnului ministru Mircea Buga;

       Se lucrează asupra evaluării, propunerilor de reforme locale ce urmează a fi prezentate la Ministerul Sănătăţii.

Doamna Eugenia Baroncea, şef Secţia raională de cultură subliniază:

       Săptămîna precedentă s-au desfăşurat un şir de activităţi importante;

       În 17 martie a avut loc întîlnirea viceministrului Gheorghe Postică cu factorii de decizie din raion;

Doamna Violeta Petre, director Centru de Resurse şi Atragere a Investiţiilor, menţionează:

       Beneficiarii proiectului acordat de Guvernul României parcurg la moment etapa de evaluare şi monitorizare.

D-ra Ludmila Ursatiev, şef Secţia Economie şi reforme, menţionează:

       În data de 20 martie a avut loc şedinţa de instruire a  autorităţile administraţiei  publice locale din raionul Ungheni cu participarea reprezentanţilor din cadrul Ministerului Economiei Republicii Moldova, şi anume dna Svetlana Ţurcanu, şef Secţie politici, comerţ interior din cadrul Ministerului Economiei şi domnul Alexandru Sava, expert USAID, reprezentanţi ai Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat referitor la Reglementările de stat a activităţii comerciale interne şi rolul APL în autorizarea şi buna desfăşurare a activităţii comerciale şi de prestări servicii în teritoriul administrat;

       Din data de 16 martie au început cursurile PNAET;

       Se lucrează asupra organizării concursului “Businessmanul anului 2014”, ediţia XIV;

       Pentru săptămîna respectivă, preconizată deplasarea în comuna sculeni a BCIS.

Domnul Viorel Scutaru, şef Direcţia agricultură şi alimentaţie, ne aduce la cunoştinţă faptul că au fost asigurate primăriile cu necesarul de seminţe de porumb de calitate de la Răuţel, (în urma solicitărilor primarilor).

Doamna Iulia Pancu, vicepreşedintele raionului Ungheni ne vorbeşte referitor la :

      Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP Moldova) în Republica Moldova finanţat de guvernul Austriei şi se axează pe sporirea productivităţii resurselor şi performanţelor de mediu la întreprinderi şi organizaţii prin aplicarea concepetelor, metodelor, tehnologiilor şi politicilor de eficientizare a resurselor şi producerii mai pure (RECP).

NCPP acordă asistenţă la circa 70 de întreprinderi/organizaţii din Republica Moldova şi este valabil pentru sectorul industrial, pentru servicii municipale, clădiri publice.

Pentru raionul Ungheni, este întocmit următorul tabel:

 http://ge.tt/api/1/files/6iub1nC2/0/blob?download

       Tot doamna vicepreşedinte menţionează că pentru acest an, concursul “Businessmanul anului 2014”, ediţia XIV va fi una cu totul diferită de ediţia precedentă, inovativă şi actuală.

–    Utilizarea experienţei europene în combaterea eroziunii solului”, este un proiect implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană Ungheni al cărui scop este acela de a îmbunătăţi situaţia mediului înconjurător în aria programului, prin intensificarea actiunilor de conservare și combatere a eroziunii solului, determinate în mare parte de lipsa tehnologiilor, măsurilor de combatere, tehnicilor agricole necorespunzătoare şi defrişarea pădurilor. În urma analizelor şi evaluarilor s-a stabilit comuna Hîrceşti ca fiind cea care prezintă indicatorii acestui fenomen şi unde vor fi realizate lucrări de împădurire.

             

       

În cadrul şedinţei operative, domnul preşedinte Iurie Toma, a adresat cuvinte de felicitare şi mulţumiri înmînînd diplomă de gratitudine pentru Serviciul raional arhivă, dnei Aliona Zaiaţ şef, pentru buna activitate şi reziultatele obţinute la evaluarea rezultatelor activităţii instituţiilor arhivistice din Republica Moldova, la care raionul Ungheni se înscrie printer  primele raioane din ţară cu rezultate pozitive.

         Direcţiile şi Secţiile din subordinea Consiliului raional Ungheni, îşi desfăşoară activitatea conform planului de lucru, oferind cetăţenilor audienţe şi consultări.