La 2  august curent, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.

În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 12 proiecte de decizii și 2 chestiuni în ordine de control care vizează: 1) modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură; 2) executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018.

Deasemenea au fost examinate chestiuni cu privire la înființarea și reorganizarea unor instituții de învățământ din raion.

Deciziile adoptate vor fi publicate pe site-ul Consiliului raional.