Astăzi, 25 octombrie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.

În cadrul şedinţei au fost propuse spre adoptare 16 proiecte de decizii care vizează:

1) executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018;

2) cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

La final de ședință preşedinta raionului, Ludmila Guzun, a mulţumit consilierilor pentru participarea și implicarea activă în lucrul comisiilor de specialitate şi la şedinţa ordinară.

Deciziile adoptate vor fi publicate pe site-ul Consiliului raional.