Joi, 26 noiembrie curent, a avut loc Şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni.

La şedinţă au participat şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional.

S-au înregistrat şi au fost prezenţi 29 de consilieri raionali din 35.

Preşedintele şedinţei a fost desemnat dl Serghei Caţer, consilier raional.                                                                                     

 În cadrul şedinţei ordinare au fost propuse pentru adoptare 18 chestiuni de pe ordinea de zi.

            Printre chestiunile adoptate se numără, Decizia cu privire la aprobarea bugetului raional în primă lectură, raportor Tatiana Struc, cu privire la numirea în funcţie publică a doamnei Iulia Pancu, raportor Ludmila Guzun, cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2000, raportor Gheorghe Cimbriciuc.

La întrebările adresate, doamna Iulia Pancu şef Direcţia educaţie, a anunţat că la moment toate instituţiile şcolare şi preşcolare din raion sînt dotate cu agent termic pentru perioada rece a anului precum şi alimentarea copiilor este asigurată.

În cadrul şedinţei a fost votată chestiunea cu privire la numirea în funcţia de director al IMSP Spitalul Raional Ungheni, pe domnul Andrei Alexeev, desemnat în urma concursului.

Cuvinte de mulţumire şi succese în continuare au fost adresate doamnei Lidia Crăciun, care a fost managerul Spitalului raional timp de 5 ani: “Vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut ca imaginea instituţiei spitaliceşti a raionului Ungheni să fie schimbată spre bine. Vă mulţumim pentru acele realizări de care era întradevăr nevoie, pentru acel efort şi acea implicare la maxim de care aţi dat dovadă şi pentru toate proiectele realizate. Vă dorim multă sănătate Dumneavoastră şi familiei Dumneavoastră, multe succese şi împlini în continuare în acest domeniu pe care îl cunoaşteţi cu desăvîrşire”, a menţionat preşedintele raionului, doamna Ludmila Guzun.

Noii conduceri a Spitalului raional Ungheni s-a urat mult succes, răbdare, şi realizări frumoase în continuarea strategiei de dezvoltare a instituţiei.

Deciziile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare vor fi publicate pe saitul oficial al Consiliului raional Ungheni.

Tot în cadrul şedinţei, preşedintele raionului Ungheni a adus la cunoştinţă că situaţia financiară în raion la moment este sub control, salariile fiind achitate precum şi celelalte domenii vitale sunt acoperite.

La finele şedinţei, preşedintele raionului, domana Ludmila Guzun a mulţumit consilierilor pentru participarea la comisiile de specialitate şi la şedinţa ordinară şi a mulţumit participanţilor spectacolului organizat la Chişinău în data de 28 octombrie current “Noi Sîntem de la Ungheni”, pentru aportul considerabil adus la păstrarea şi promovarea zestrei culturale a neamului, precum şi prestaţia deosebită în cadrul spectacolului sus menţionat.