Astăzi, 28 ianuarie 2021, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-au desfășurat ședințele Consiliului Administrativ al IMSP din raion cu următoarea ordine de zi:

  1. Notă informativă cu privire la indicatorii de activitate pentru anul 2020.
  2. Notă informativă privind situaţia pe donare pentru anul 2020.
  3. Notă informativă privind îndeplinirea planului de acţiuni pentru anul 2020.
  4. Aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021.
  5. Modificarea devizului de venituri și cheltuieli (business-plan) pentru anul 2020, conform acordului adițional nr. 3 din 31.12.20.
  6. Examinarea şi prezentarea pentru coordonare cu Fondatorul a devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) pentru anul 2021.
  7. Aprobarea deciziei cu privire la utilizarea mijloacelor financiare, pentru procurarea mijloacelor fixe și reparaţia capitală a mijloacelor fixe efectuată de terţi pentru anul 2021.
  8. Evaluarea statelor de personal pentru anul 2021 şi înaintarea spre abrobare la Consiliul Raional Ungheni.
  9. Aprobarea tarificaţiei pentru anul 2021.
  10. Aprobarea salariului de funcţie şi activitatea prin cumul a personalului de conducere  pentru anul 2021 .

Autor: Diana Reguș, specialist, Aparatul președintelui raionului