Joi 12 martie, curent producătorii agricoli din raion în comun cu specialiştii din domeniul funciar şi studenţii de la Colegiul Agroindustrial, s-au întrunit la un discurs cu academicianul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” or. Bălţi, dl Boris Boincean, cu tematica seminarului „Pregătirea patului germinativ şi efectuarea lucrărilor agricole de primăvară în condiţiile anului 2015”. Academicianul  a relatat rolul rotaţiei culturilor în asolament, pentru a reduce cheltuielile legate de folosirea erbicidelor, pesticidelor,  a pus accent  pe problema  deficitului umidităţii  în sol, despre minimalizarea lucrărilor de întoarcere a solului.

S-a atras atenţia şi la şir de măsuri, privind protecţia şi îmbunătăţirea fertilităţii solului ca principalul mijloc de producere din punct de vedere economic, social şi ecologic. Sa referit la cantităţile macro- şi microelementelor exportate din sol cu roadele a diferitor culturi, la cantităţile de elemente necesare de a fi reîntoarse în sol, la roadele modeste obţinute de la diferite culturi în perioada ultimilor 15-20 ani, la măsurile întreprinse pentru păstrarea bunului nivel a proprietăţilor fizice şi chimice a solului.

 

         Prin organizarea acestor seminare, agricultorii au posibilitatea de a acumula informaţii utile  în munca de zi cu zi.

 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi linkul:

http://ge.tt/api/1/files/8RxMLAC2/0/blob?download