În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni se desfășoară  seminarul de instruire cu primarii, persoanele responsabile de domeniul de achiziții publice din primării, managerii instituțiilor de învățămînt, directorii/șefii instituțiilor medicale, cu participarea dnei Ludmila Guzun, președintele raionului, dna Emilia Ristic, șef adjunct, direcția Consultanță și Instruiri, Agenția Achiziții Publice. Tematica seminarului este“Prevederi generale privind etapele procesului de achiziții publice în Republica Moldova”, destinat responsabililor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

  Agenda seminarului:

  • Dispoziții generale privind achizițiile publice în Republica Moldova, Planificarea achizițiilor publice;
  • Derularea procedurilor de achiziție publică;
  • Contractul de achiziție publică;
  • Sesiune de informări și răspunsuri.