Astăzi, 16 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni  s-a desfășurat  seminarul de instruire cu activul  sindical din raionul Ungheni . La ședință au fost puse în dicuție mai multe chestiuni: femeile sindicaliste  pledează pentru protecție socială, muncă decentă și respectarea drepturilor, egalitatea de gen în sindicate-realizări și provocări în contextul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și Legea nr.311 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.